Log ind

JFK 100 – Bogen om John F. Kennedy 1917 - 1963

#

Titel: JFK 100 - Bogen om John F. Kennedy 1917-1963
Forfattere: Anders Agner Pedersen (red) mfl.
Forlag: Turbine
Diverse: Udgivet 2017, 460 sider; pris 349,95- kr.
Anmelder: Eleonore af Schaumburg-Lippe, MA Sikkerhed & Diplomati, HD 2. Del Organisation og Ledelse.

I anledning af 100-årsdagen for John F. Kennedys fødsel, d. 29. maj 1917, udkom bogen ”JFK 100”. Det er dog uden tvivl ikke den eneste grund til, at denne ”mindebog om JFK” er udkommet på det danske marked. Der har umiddelbart altid været en dansk fascination af John F. Kennedy og hans familie, og kun 25 dage efter Kennedy blev indsat som USA’s 35. præsident modtog han den første udenlandske regeringsleder. Det var intet mindre end danske Viggo Kampmann. Kennedy skulle have udtalt, at “Danmarks bedste eksportvare er de mange danskere, der er blevet til nogle af Amerikas bedste borgere”.

Bogen er skrevet på dansk, og flere af Danmarks førende USA-eksperter og skribenter giver deres syn på Kennedy. Bogen er samlet af Anders Agner Pedersen, som også selv skriver tre kapitler i bogen. John F. Kennedy, alias JFK, nåede desværre kun at være USA´s præsident fra 1961 til hans død i 1963, men det gør ikke denne bog mindre interessant.

Der er skrevet flere bøger om JFK, men denne er nok det mest fyldestgørende værk på dansk. Bogen præsenterer JFK som person, politiker og præsident, hans familie og stab. Særligt tiden bliver beskrevet og anskuet 360 grader fra hans fødsel til myten, der stadig lever i dag.

Bogen er opdelt i seks kapitler, hvor hvert danner rammen om fire under-temaer. Uden tvivl ligger der et kæmpe arbejde bag selve bogen, også i at få bragt én samlet historie frem ud fra de mange forskellige anskuelser. I den forbindelse når bogen rigtig godt i mål til trods for, at der desværre er en del overlapninger, hvor samme anskuelser og sætninger gentages flere gange.

I første del af bogen bliver hvert enkelt medlem af Kennedy-klanen beskrevet, især hvordan de alle bliver præget af Joe Kennedy, den stærke og dominerende far, der med snuhed baner vejen for sine sønners politiske karriere. Ikke mindst beskrives ægteskabet med Jackie, og hvilken betydningen denne rollemodel af en kvinde havde for JFK’s image og karriere. Der lægges heller ikke skjul på, at hun strategisk og intelligent brandede JFK og dem som par til næsten aristokratiske højder. Til tider var det endda hende, som havde den største tilknytning til pressen som landets elegante førstedame.

JFK’s tilknytning til de irske immigranter i USA bliver meget fint beskrevet i et kapitel for sig selv. Kennedyerne var en irsk klan, der oprindeligt var bosat i den vestlige del af Irland og som senere rejste til Boston i 1863. Et faktum som JFK aldrig glemte og som var med til, at lægge fundamentet for hans tilgang til udenrigspolitik og hans syn på de immigranter, som kom til det amerikanske samfund. Blandt andet skrev han bogen ”A Nation of Immigrants” i 1958, mens han endnu var senator, og som præsident påbegyndte han en revision af immigrations-lovgivningen, som han desværre ikke fik færdiggjort før sin død. Der er ingen tvivl om, at JFK bød nye immigranter til USA velkomne med ønsket om bedre økonomiske muligheder og håb om personlig frihed. Samtidig anså han dog Sovjetunionen som ”vor tids største fjende af menneskets ønske om at være frit”.

I del to bliver hele staben omkring JFK belyst, og der gives en solid indsigt i hvilke rådgivere, som betød mest for JFK, når de tunge politiske beslutninger skulle træffes. ”The Irish Mafia”, som de blev kaldt grundet deres fælles irske rødder. Kapitlet om den kontroversielle rådgiver forsvarsministeren, Robert McNamara, som styrede Pentagon under JFK, er nok det kapitel som dem med en militærhistorisk baggrund vil finde mest interessant. Ikke mindst tiden under Cuba-krisen i 1962, hvor McNamara er ansvarlig for større økonomiske nedskæringer i det amerikanske forsvar, mens han samtidig reorganiserer den hidtil meget bureaukratiske silo-opdeling, ud fra sin systemanalytiske tankegang. Dette gav ofte anledning til sammenstød med militæret.

Ikke mindre læseværdigt er kapitlet om JFK’s eminente taleskriver, Ted Sorensen (med danske aner), som blandt andet var med til at skrive den berømte tale med sætningen, som de fleste nok husker JFK for: ”Ich bin ein Berliner”.

Del tre omhandler JFK’s politiske vej til præsidentposten, en vej der begyndte i 1946, da han kastede sig ud i sin første valgkamp for at blive medlem af Repræsentanternes hus, som senere førte ham til Senatet og ikke mindst den episke valgkamp i 1960, hvor han besejrer Nixon. Valgkampen er detaljeret beskrevet, således at man næsten håndgribeligt kan fornemme den politiske kampånd om præsidentrollen.

Skribenten beskriver i del fire JFK´s politiske holdninger og politiske ambitioner, efter JFK har vundet og bestrider posten som Amerikas præsident. Dog stilles der i kapitlet spørgsmål ved JFK’s indenrigspolitiske evner, da flere først og fremmest så ham som en præsident med fokus på de store udenrigspolitiske spørgsmål.

I del fem beskrives den udenrigspolitiske og geopolitiske stemning i 1960’erne præget af Den Kolde Krig. Der er især fokus på mødet i 1961 mellem Sovjetunionens leder Nikita Khrusjtjov og JFK, på de amerikanske og sovjetiske kampvogne, som stod truende over for hinanden i Berlin, og på den cubanske missilkrise i 1962.

Vietnam-krigen fyldte også mere og mere i løbet af JFK’s regeringstid, og særligt interessant er diskussionen om, hvad Kennedy - hvis han ikke var blevet skudt - ville have gjort. Ville han have optrappet det amerikanske engagement ved at sende flere landtropper til Vietnam, eller ville han have gjort det modsatte og havde valgt at trække USA ud af Vietnam?

Del seks omhandler attentatet på JFK, og der kommer lidt flere konspiratoriske ideer om, hvad der egentlig skete. De andre kapitler i del seks beskriver lidt lettere myten om JFK efter hans død.

Bogen er uden tvivl velskrevet, dog er den lidt langsom om at komme i gang, og visse kapitler ville nyde godt af en ekstra korrekturlæsning. Men alt i alt er ”JFK 100” bestemt læseværdig for den, som ønsker et samlet værk, der akademisk og på et ganske pænt niveau giver det samlede indblik i John F. Kennedys liv. Bogen har bestemt manglet på det danske bogmarked, hvad angår historisk politiske bøger. Derfor gives denne bog fire faner.