Arrangementer

Debat med danske ambassadører om sikkerhedspolitik i Nordøstasien

20/08 2019
Forsvarsakademiet
Tilmeldingsfrist 05/07 2019
Pris:
læs mere

Is War Declining - Where and Why? Oplæg ved Azar Gat

13/08 2019
Forsvarsakademiet
Tilmeldingsfrist 13/08 2019
Pris:
læs mere

Geopolitics in the Arctic and China's Arctic strategy

The Arctic “has become a region for power and competition”…“There are only Arctic States and Non-Arctic States. No third category exists, and claiming otherwise entitles China to exactly nothing”. As these extracts from the speech by the U.S. secretary of State Pompeo at the Arctic Council meeting in Finland in early May 2019 underline, the overall intensifying great power rivalry between the U.S. and China has now also spread to the Arctic. The so-called “Arctic exceptionalism” – i.e. the Arctic as a low-tension region, where the great powers, despite conflicts in other regions, continue to cooperate and not rely on political and military coercion and threats to solve their disagreements – is under pressure. What are the drivers and implications? How is such development assessed in China? What strategic options exist for the Arctic small states and specifically for Denmark? Together with the Royal Danish Society for Military Science and the Danish Foreign Policy Society, The Royal Danish Defense College invite you to a seminar on geopolitics in the Arctic and China's Arctic strategy with brief presentations followed by Q&A and open debate circling around the questions above. Schedule for the evening: - Intensified great power politics in the Arctic – drivers and implications?: Associate Professor Camilla T. N. Sørensen, Royal Danish Defence College China's Arctic Policy and Polar Silk Road: reflection, challenges and opportunities: - Col. ZHANG Guifen, Academy of Military Science (AMS) The event will be held Monday the 3rd of June, 5.00 o'clock at Svanemøllen Kaserne in the auditorium in building 118.

03/06 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 03/06 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Fremtidens danske artilleri

Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til foredrag om Fremtidens danske artilleri. I 2017 blev det besluttet, at der skulle indkøbes en ny pjece som erstatning for M109, som blev introduceret i 1965. Valget faldt på NEXTER SYSTEMS Caesar 8x8-pjece, som er en155 mm/52 kaliber selvkørende haubits. Oberst Torben D. Møller og oberstløjtnant Dennis Nuppenau, hhv. chef for Danske Artilleriregiment og chef for 1. Artilleriafdeling, vil fortælle om, hvordan pjecen tænkes anvendt, og hvordan fremtiden for danske artilleri ser ud. De vil også komme ind på tankerne om de nye tunge mortérer og digitalisering af ildledelsessystemet. Foredraget er et ”must” for alle, som er interesseret i denne våbenart og hærens muligheder for at kæmpe en sammenhængende kamp på den moderne kampplads. Arrangementet afholdes mandag d. 9. september 2019 kl. 1700 på Svanemøllens Kaserne, i auditoriet i bygning 118. Forsvarets personel har mulighed for at deltage via VTC 6117317 (der vil ikke være mulighed for at stille spørgsmål via VTC).

09/09 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 09/09 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Krigsudredningen

Fremlæggelse ved forfatterne - Bo Lidegaard og Kristian Søby er opponenter. Holdes sammen med DUS og FAK. Der vil til dette arrangement kun være 15 pladser til DKVS-medlemmer.

15/05 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 15/05 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Generalforsamling og foredrag ved generalmajor Flemming Mathiasen

Generalforsamling og efterfølgende foredrag ved generalmajor Flemming Mathiasen, som vil fortælle om oprettelsen af Multinational Division North i hhv. Adazi og Karup. 100 tilhørere, VTC minimum tre tjenestesteder.

06/05 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 06/05 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Big Bill - den ukendte danske general

Martin Lund har skrevet en velmodtaget bog om denne store amerikanske personlighed, som desværre er tæt på ukendt i Danmark. Han vil på dette foredrag fortælle om Big Bill og på den måde være med til at udbrede kendskabet om den glemte danske helt.

04/06 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 04/06 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Dragen og Bjørnen

Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til arrangement om Kina og Rusland. Kina og Rusland er blandt de helt store aktører i verdensorden, men deres interne forhold har ikke altid været lige let at gennemskue. Uagtet dette, er der en lighed, de udfordrer nemlig begge den unipolære verden, som har eksisteret siden starten af 90'erne. Men betyder det, at Vesten skal forholde sig ens til dem, eller er der forskelle?   Generalmajor Karsten J. Møller, tidligere chef for Forsvarsakademiet og seniorforsker ved DIIS, giver et oplæg om netop Dragen og Bjørnen, hvor han vil forsøge at belyse de problemer, der kan opstå ved Dragens og Bjørnens ageren.

24/04 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 24/04 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Handlingens kunst - foredrag med historiker og forfatter Stephen Bungay

Forsvarsakademiet og Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til arrangement med historiker og forfatter, Dr. Stephen Bungay, om sin bog, bestselleren ”Handlingens kunst – Strategisk handling gennem selvledelse”.

30/01 2019
Svanemøllens Kaserne, aud. Bygning 75
Tilmeldingsfrist 30/01 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Veteraner – hvordan klarer de sig på arbejdsmarkedet efter endt mission?

Under de seneste årtiers internationale engagementer har Danmark udsendt et stort antal soldater. Dette har følgeligt resulteret i et stort fokus på, hvordan soldaterne klarer sig på sigt efter end mission. Fokus i den sammenhæng har af blandt andet været på soldaternes udvikling af mentale helbredsproblemer, og hvordan man bedst hjælper soldaterne med dette. Imidlertid har der været begrænset viden om soldaternes arbejdsmarkedstilknytning efter deres hjemkomst.

04/02 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 04/02 2019
Pris: 0 kr
læs mere