Arrangementer

Fremtidens danske artilleri

Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til foredrag om Fremtidens danske artilleri. I 2017 blev det besluttet, at der skulle indkøbes en ny pjece som erstatning for M109, som blev introduceret i 1965. Valget faldt på NEXTER SYSTEMS Caesar 8x8-pjece, som er en155 mm/52 kaliber selvkørende haubits. Oberst Torben D. Møller og oberstløjtnant Dennis Nuppenau, hhv. chef for Danske Artilleriregiment og chef for 1. Artilleriafdeling, vil fortælle om, hvordan pjecen tænkes anvendt, og hvordan fremtiden for danske artilleri ser ud. De vil også komme ind på tankerne om de nye tunge mortérer og digitalisering af ildledelsessystemet. Foredraget er et ”must” for alle, som er interesseret i denne våbenart og hærens muligheder for at kæmpe en sammenhængende kamp på den moderne kampplads. Arrangementet afholdes mandag d. 9. september 2019 kl. 1700 på Svanemøllens Kaserne, i auditoriet i bygning 118. Forsvarets personel har mulighed for at deltage via VTC 6117317 (der vil ikke være mulighed for at stille spørgsmål via VTC).

09/09 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 09/09 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Krigsudredningen

Fremlæggelse ved forfatterne - Bo Lidegaard og Kristian Søby er opponenter. Holdes sammen med DUS og FAK. Der vil til dette arrangement kun være 15 pladser til DKVS-medlemmer.

15/05 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 15/05 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Generalforsamling og foredrag ved generalmajor Flemming Mathiasen

Generalforsamling og efterfølgende foredrag ved generalmajor Flemming Mathiasen, som vil fortælle om oprettelsen af Multinational Division North i hhv. Adazi og Karup. 100 tilhørere, VTC minimum tre tjenestesteder.

06/05 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 06/05 2019
Pris: 0 kr
læs mere

AFLYST: Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til orientering og debat af officersuddannelserne til Hæren

OBS - OBS - OBS Dette arrangement er blevet rykket til en senere dato, pga. for mange arrangementer i foråret, derfor er den nuværende dato d. 19. juni 2019. Vi beklager ulejligheden. Officersuddannelsen i Hæren er KLAR TIL KAMP! Udviklingen af Løjtnantsuddannelsen og Linjeofficersuddannelsen er afsluttet og begge uddannelser er i fuld gang. Løjtnantsuddannelsen i Slagelse med 135 kadetter og elever og Linjeofficersuddannelsen i København med 104 kadetter. Samtidig er små 88 premierløjtnanter allerede udnævnt i overgangen mellem den tidligere ordning og den ny.Sammen med kadetter, skolens stab og nyudnævnte premierløjtnanter orienterer chefen for Hærens Officersskole om de to uddannelser. Blandt andet om hvorfor og hvordan de to uddannelser nu komplementerer hinanden og om det ny, gamle fag “militær dannelse”.

19/06 2019
Hærens Officerskole, Frederiksberg Slot i Riddersalen
Tilmeldingsfrist 22/05 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Big Bill - den ukendte danske general

Martin Lund har skrevet en velmodtaget bog om denne store amerikanske personlighed, som desværre er tæt på ukendt i Danmark. Han vil på dette foredrag fortælle om Big Bill og på den måde være med til at udbrede kendskabet om den glemte danske helt.

04/06 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 04/06 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Dragen og Bjørnen

Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til arrangement om Kina og Rusland. Kina og Rusland er blandt de helt store aktører i verdensorden, men deres interne forhold har ikke altid været lige let at gennemskue. Uagtet dette, er der en lighed, de udfordrer nemlig begge den unipolære verden, som har eksisteret siden starten af 90'erne. Men betyder det, at Vesten skal forholde sig ens til dem, eller er der forskelle?   Generalmajor Karsten J. Møller, tidligere chef for Forsvarsakademiet og seniorforsker ved DIIS, giver et oplæg om netop Dragen og Bjørnen, hvor han vil forsøge at belyse de problemer, der kan opstå ved Dragens og Bjørnens ageren.

24/04 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 24/04 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Handlingens kunst - foredrag med historiker og forfatter Stephen Bungay

Forsvarsakademiet og Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til arrangement med historiker og forfatter, Dr. Stephen Bungay, om sin bog, bestselleren ”Handlingens kunst – Strategisk handling gennem selvledelse”.

30/01 2019
Svanemøllens Kaserne, aud. Bygning 75
Tilmeldingsfrist 30/01 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Veteraner – hvordan klarer de sig på arbejdsmarkedet efter endt mission?

Under de seneste årtiers internationale engagementer har Danmark udsendt et stort antal soldater. Dette har følgeligt resulteret i et stort fokus på, hvordan soldaterne klarer sig på sigt efter end mission. Fokus i den sammenhæng har af blandt andet været på soldaternes udvikling af mentale helbredsproblemer, og hvordan man bedst hjælper soldaterne med dette. Imidlertid har der været begrænset viden om soldaternes arbejdsmarkedstilknytning efter deres hjemkomst.

04/02 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 04/02 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Terrorbekæmpelse og antiradikalisering med Algeriets udenrigsminister

Forsvarsakademiet, Det Udenrigspolitiske Selskab og Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til arrangement om antiradikalisering og terrorbekæmpelse med den algeriske udenrigsminister Massahel og Institutchef Anja Dalgaard-Nielsen.

10/01 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 10/01 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Status of EU Security & Defence

Hvilke ambitioner har regeringerne for EU’s fælles sikkerheds- og forsvarssamarbejde i Berlin, Paris, Helsinki – for ikke at nævne London?

26/11 2018
Chr. Hansen Auditoriet, City Campus
Tilmeldingsfrist 26/11 2018
Pris: 0 kr
læs mere