Log ind

Persondatapolitik for Det Krigsvidenskabelige Selskab

Persondatapolitik for Det Krigsvidenskabelige Selskab

Det Krigsvidenskabelige Selskab er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem gør brug af Det Krigsvidenskabelige Selskab, og de services der tilbydes. Vi tilstræber, at du føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Det Krigsvidenskabelige Selskab behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til Det Krigsvidenskabelige Selskab deles med Nets A/S, der er databehandler i forbindelse med betaling af kontingent.

1. Hvornår indsamler og anvender Det Krigsvidenskabelige Selskab dine personoplysninger

Det Krigsvidenskabelige Selskab indsamler oplysninger om dig, når du oprettes som bruger for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af www.Krigsvidenskab.dk, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage tilmeldinger til aktiviteter og arrangementer gennem www.krigsvidenskab.dk.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem ved udfyldelse af tilmeldingsblanket.

2. Hvornår videregiver Det Krigsvidenskabelige Selskab dine personoplysninger

Det Krigsvidenskabelige Selskab kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

a. ALOWEB.DK der er leverandør af Det Krigsvidenskabelige Selskab hjemmeside, www.krigsvidenskab.dk, og dermed samarbejder med Det Krigsvidenskabelige Selskab for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Det Krigsvidenskabelige Selskab; 

b. NETS A/S i forbindelse med administration af dit medlemskab; eller 

c. til Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) i de tilfælde, hvor du betaler dit medlemskab gennem denne organisation.

​d. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Det Krigsvidenskabelige Selskab.

3. Hvordan beskytter Det Krigsvidenskabelige Selskab dine personoplysninger

Det Krigsvidenskabelige Selskab har gennem Adapt A/S tekniske sikkerhedsforanstaltninger og Det Krigsvidenskabelige Selskab har selv organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Både de tekniske- og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er med til at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Det Krigsvidenskabelige Selskabs sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Det Krigsvidenskabelige Selskab kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Det Krigsvidenskabelige Selskabs sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Det Krigsvidenskabelige Selskab behandler om dig, kan du rette henvendelse til redaktion@krigsvidenskab.dk.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Det Krigsvidenskabelige Selskab behandler. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Det Krigsvidenskabelige Selskab om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Såfremt oplysningerne slettes, kan Det Krigsvidenskabelige Selskab ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Det Krigsvidenskabelige Selskab er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Det Krigsvidenskabelige Selskabs indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. 

5. Hvor længe opbevarer Det Krigsvidenskabelige Selskab dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos Det Krigsvidenskabelige Selskab gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, samt så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig (Det Krigsvidenskabelige Selskab) og databehandler (Nets A/S) af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

Ved udmeldelse af Det Krigsvidenskabelige Selskab slettes din persondata øjeblikkeligt.

Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor du har forfattet en artikel eller andet skriftligt til www.Krigsvidenskab.dk. I de tilfælde vil navn og fødselsdato blive beholdt og være tilknyttet det skriftlige produkt, så det fortsat er muligt at identificere forfatteren af det enkelte produkt. Alt andet persondata vil dog blive slettet i forbindelse med udmeldelse.

6. Hvad sker der, når Det Krigsvidenskabelige Selskab ændrer denne persondatapolitik

Det Krigsvidenskabelige Selskab opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at tilsikre at vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Det Krigsvidenskabelige Selskab løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Det Krigsvidenskabelige Selskab dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Det Krigsvidenskabelige Selskab på redaktion@krigsvidenskab.dk.

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Det Krigsvidenskabelige Selskab, redaktion@krigsvidenskab.dk.