Log ind

Om os

Selskabet har eksisteret siden 1871 og har som formål at fremme militær videnskabelighed. Dette formål har hidtil været opnået gennem foredragsvirksomhed og udgivelse af Militært Tidsskrift. Det Krigsvidenskabelige Selskab og krigsvidenskab.dk er forankret i den seriøse militærfaglige videnskab og formidlingen af denne.

Tidsskriftet Militært Tidsskrift
Udgivelsen af tidsskriftet Militært Tidsskrift har igennem mange år været en af vores hovedaktiviteter. Desværre har stigende trykke- og forsendelsesomkostninger i tiltagende grad belastet økonomien. Derfor besluttede selskabet sig i 2012 for at gennemføre en grundlæggende omlægning af virksomheden gennem oprettelsen af webportalen www.krigsvidenskab.dk  - en hypermoderne og meget avanceret digital platform, der blev udviklet i samarbejde med web-design firmaet Adapt.
I 2019 besluttede selskabet, at udvikle en ny platform sammen med web-design firmaet ALOWEB.DK.

Krigsvidenskab.dk
Med www.krigsvidenskab.dk har vi en webportal, der henvender sig til alle, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for militære forhold generelt, herunder ikke mindst dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi ønsker at fremme, at debat om forsvaret og militærfaglige forhold kan ske på et oplyst grundlag. Vi vil også give studerende, forskere og andre interesserede en let søgeadgang til vores værdifulde artikel-database, hvor vi foreløbig har fået digitaliseret 80 af de i alt 141 årgange af Militært Tidsskrift. Med www.krigsvidenskab.dk har vi skabt en platform, hvor politikere kan debattere forsvars- og sikkerhedspolitiske emner, hvor militære fagfolk kan dele deres viden med andre og hvor journalister og meningsdannere kan søge faktuel viden, inden de skriver deres artikler eller udtaler sig i medierne.

Viden, indsigt og indflydelse
Viden, indsigt og indflydelse er drivkraften i Det Krigsvidenskabelige Selskabs virksomhed. Med kombinationen af en moderne formidlingsplatform, der også skaber en mere direkte kontakt til medlemmerne og den traditionelle foredrags- og debatvirksomhed, vil vi gøre Det Krigsvidenskabelige Selskab til et vidensmæssigt samlingspunkt for ansatte i Forsvaret og for andre forsvarsinteresserede i det danske samfund.

Selskabets love kan læses her

Selskabets persondatapolitik kan læses her

Referat af DKVS generalforsamling d. 2. maj 2023 kan læses her

Selskabet uddeler Saint-Germain medaljen. Læs mere her

Saint Germain medaljen er givet til Michael Hesselholt Clemmesen. Cand. phil., brigadegeneral (pensioneret), nu seniorforsker på Institut for Militærhistorie siden sommeren 2005. 
Se mere her: st_germain_medal_gold_2005.pdf

Det Krigsvidenskabelige Selskabs formænd igennem tiden:

I forbindelse med Det Krigsvidenskabelige Selskabs kommende 150-års fødselsdag i oktober 2021, fik Selskabet tilsendt en fuldkommen og komplet liste over formænd igennem tiden. Denne liste fremgår her:

 • 1871-1872 J.J. Bahnson
 • 1872-1876 Peter Christian Bianco Boeck
 • 1876-1886 J.P. Købke
 • 1886-1897 J. Fritz Hegermann-Lindencrone
 • 1897-1904 E.J. Sommerfeldt
 • 1904-februar 1907 Peder Nieuwenhuis
 • februar 1907-1907 A. Thortsen (fung.)
 • 1907-september 1908 Valdemar Raabye
 • september 1908-oktober 1908 B.P. Berthelsen (fung.)
 • 1908-1911 Vilhelm Gørtz
 • 1911-1914 Ellis Wolff
 • 1914-1921 Peter Frederik Møller
 • 1921-1922 O. Møller
 • 1922-1923 P. Pagh Hansen (fung.)
 • 1923-1926 Torben Grut
 • 1926-1928 E. Koefoed
 • 1928-1932 H. Rørdam
 • 1932-1936 William Wain Prior
 • 1936-1937 C.O.R. Larssen
 • 1937-1941 F.O. Jørgensen
 • 1941-1945 Hans Aage Rolsted
 • 1945-1951 Valdemar Bjerregaard
 • 1951-1954 Frode Lund Hvalkof
 • 1954-1957 Villi Lund Hvalkof
 • 1957-1963 Erik Kragh
 • 1963-1966 M.N.M.P. Amtrup
 • 1966-1975 Mogens Rosenløv
 • 1975-1978 Otto Katharus Lind
 • 1978-1984 Niels-Aage Rye-Andersen
 • 1984-1988 O.R.H. Jensen
 • 1988-1990 Jørgen Christian Essemann
 • 1990-1993 K.G.H. Hillingsø
 • 1993-1996 Ove Høegh-Guldberg Hoff
 • 1996-2000 Jan Scharling
 • 2000-2006 Karsten Møller
 • 2006-2009 Per Ludvigsen
 • 2009-2011 Carsten Svensson
 • 2011-2018 Nils Christian Wang
 • 2018-2023 Henrik Ryberg
 • 2023-2023 Henrik Breitenbauch
 • 2023-nu Flemming Mathiasen