Log ind

Emne


Grundtræk af Radiosikkerhedstjenesten og dermed beslægtede Problemer

Grundtræk af Radiosikkerhedstjenesten og dermed beslægtede Problemer

35. I den i Fig. 4 beskrevne Form med eet Forbindelsestal for hver Forbindelse vil Opkaldet ikke gøre det muligt for Fjenden at lokalisere en Udsendelse paa…

Læs mere...
Special Air Service Regiment

Special Air Service Regiment

Allerede i Regimentets tidligste Periode var man klar over, at Standardudrustning kun egnede sig for Standardsoldater. I en Styrke bestaaende af Specialister…

Læs mere...
Studenter i hæren

Studenter i hæren

Der har i mange og navnlig i de senere år været klaget over, at der møder for få studenter ved afdelingerne, dels til bestridelse af visse hverv, hvortil…

Læs mere...
Kampduelighed kræver disciplin - Disciplin uden militære former?

Kampduelighed kræver disciplin - Disciplin uden militære former?

Hærens indre forhold er siden befrielsen blevet genstand for en hidtil ukendt interesse i folket, hvilket har affødt en levende kritik af de forhold og former…

Læs mere...