Log ind

Det kgl. Gamisonsbibliotek 200 år

#

Mandag den 14. oktober i år bliver en stor mærkedag for Det kongelige Gamisonsbibliotek i Kastellet. 

På denne dag er det 200 år siden, at biblioteket blev oprettet. Dagen markeres bl.a. med udsendelse af et jubilæumsskrift, der fortæller om bibliotekets historie - virksomheden før og nu - samt en omtale af biblio- tekets værdifulde specialsamling. Det er også planlagt at afholde reception i dagens anledning, og Sjællandske Livregiments Musikkorps vil musicere i den smukke bibliotekshave. 

Ved kgl. resolution af 14. oktober 1785 oprettedes Det Kongelige Militaire Selskab på Giethuset og dets bibliotek. Biblioteket kaldtes straks fra begyndelsen for Garnisons Biblioteket og fik så vidtspændende et felt, at man allerede fra de første år lagde grunden til et alt omfattende hovedbibliotek. Ved kgl. stadfæstelse af 31. maj 1818 bestemtes det, at bibliotekets navn skulle være »Det Kongelige Garnisons Bibliotek«. 

Giethuset var bibliotekets hjemsted i mere end 80 år, men da der blev truffet beslutning om at bygge et nyt kongeligt teater på Giethusets grund, flyttede biblioteket i 1869 til det gamle landkadetakademi i Bredgade på det sted, hvor Østre Landsret nu har til huse. 

Siden er det blevet til adskillige flytninger: 

- 1880 til Industriforeningens bygninger på Vesterbrogade 

- 1923 til Domus Medica i Amaliegade 

- 1929 til De forenede Bryggeriers bygning på H. C. Andersens Boulevard nr. 20 ved Rådhuspladsen 

- og endelig i 1969 til de nuværende lokaler i Søndre Magasin i Kastellet. 

Biblioteket er her indrettet efter de nyeste og mest moderne biblioteks- mæssige principper og fremtræder i dag som en kulturhistorisk perle midt i København. Mange mennesker kommer på besøg blot for at se biblioteket i de smukke omgivelser. 

At der også er liv og aktivitet i det gamle bibliotek, bekræftes af de mange daglige henvendelser, der kommer fra andre biblioteker og fra civile og militære lånere i ind- og udland. På årsbasis udlånes ca. 10.000 bøger og et tilsvarende antal tidsskrifter. Bogsamlingen består i dag af ca. 157.000 bøger og reglementer, og i specialsamlingen findes kostbare og uerstattelige bogværker helt tilbage til bogtrykkunstens barndom om- kring år 1500. 

Det kongelige Gamisonsbibliotek betjener med hovedbiblioteket i Kastellet og 56 filialbiblioteker fordelt over hele landet hærens tjeneste- steder samt det civile biblioteksvæsen og et stort antal civile lånere. Biblioteket indgår som en integreret del af Danmarks forskningsbiblioteker, det vil sige med biblioteksfagligt tilsyn af Rigsbibliotekaren. Administrativt og økonomisk er biblioteket imderlagt Forsvarskommandoen. 

Det er bibliotekets jubilæumsønske for fremtiden, at det fremdeles må kunne tjene offentligheden i almindeUghed og det militære personel i særdeleshed med oplysninger og kundskaber om dansk forsvar og dets historie og forhold gennem tiderne og derved leve op til den latinske sentens, der er opsat på en af bjælkerne i biblioteket og som lyder: 

SCIENTIA EST POTENTIA (Kundskab er magt)