Log ind

Emne


Skydeskolens forsøg i 1916 med Rekylgevær M. 1903/14

Skydeskolens forsøg i 1916 med Rekylgevær M. 1903/14

Disse Ord udtaltes af en Tysk Kaptajn i en meget læseværdig Artikel „Schiessen und Treffen“ i Aargang 1909 af „Kriegstechnische Zeitschrift“. Selv om man…

Læs mere...
Besvarelse af den af Det krigsvidenskabelige Selskab stillede Opgave Nr. 3 1913/14

Besvarelse af den af Det krigsvidenskabelige Selskab stillede Opgave Nr. 3 1913/14

En udførlig Skildring af Iværksættelsen og Forløbet af de i den russisk-japanske Krig 1004—05 udførte Landgangsforetagender med Fremhævelse af de derved…

Læs mere...
Rekylgevær Model 1917

Rekylgevær Model 1917

Kort eller Verdenskrigens Udbrud i 1915 — udkom i Frankrig en lille Bog „La Mitrailleuse Maxim", der indledes med følgende Ord: „Lige fra Begyndelsen af den…

Læs mere...
VI. Udkast til Love for: "Dansk militær Idrætsforening"

VI. Udkast til Love for: "Dansk militær Idrætsforening"

Medlem af Dansk Idræts-Forbund .

Læs mere...