Log ind

DKVS-arrangement: "Luftforsvar til Hæren"

#

Den 15. august 2023 afholdte Det Krigsvidenskabelige Selskab  arrangementet "Luftforsvar til Hæren" hvilket havde et særligt fokus på moderne luftforsvars strategier og deres anvendelse i både statslige og ikke-statslige trusselskilder på slagmarken.

Arrangementet bestod af oplæg fra to eksperter på området i form af major Karsten Marrup, chef for Center for Luft- og Rumoperationer ved Forsvarsakademiet, og major Johan Storm fra Center for Landmilitære Operationer, der hver i sær gav deres perspektiv på, hvilken trussel Rusland udgør i luftdomænet, hvordan nutidige luftforsvarsstrukturer kan møde trusler mod hærstyrker, og hvordan disse strukturer kan inkorporeres i militære operationer på brigadeniveau.

Major Karsten Marrup dykkede, med begivenhederne i og Ukrainekrigen som fundament, ned i de tekniske aspekter af Ruslands langtrækkende missiler og loitering munitions (kamikaze droner) og fremhævede betydningen af kapaciteter, der kan forsvare mod disse – også i en dansk kontekst.

Johan Storms fokuserede på NATO's Ground-Based Air Defense (GBAD)herunder særligt den manglende sammenhængskraft mellem NATO’s uddannelser og det faktiske operative miljø.  Storm fremhævede, at der er et presserende behovet for, at brigader udvikler og opdaterer nuværende Standard Operating Procedures (SOP) hurtigst muligt baseret på erfaringerne fra Ukrainekrigen.

Tak til de fremmødte og jeres engagement som bød på en spændende og informativ diskussion både under og efter foredraget. 

DKVS glæder sig til at se sine medlemmer ved næste arragement d. 29 august, omhandlende Polske angrebsplaner mod Danmark under Den Kolde Krig. 

Tilmelding foregår via. nedenstående link: 

https://krigsvidenskab.dk/arrangementer/begivenheder/polske-angrebsplaner-mod-danmark-under-den-kolde-krig?occurrenceID=263