Vil du udvide din bogsamling? - bliv anmelder

Vil du være anmelder?

Krigsvidenskab.dk anmelder danske bogudgivelser om militærvidenskab, sikkerhedspolitik og krigshistorie. Anmeldelsen kan også være af en aktuel tv-serie, en film eller en udstilling. Så længe det tager udgangspunkt indenfor Det Krigvidenskabelige Selskabs interessefelt.  

Til dette arbejde er der et korps af anmeldere, og måske er du interesseret i at blive en del af det?

For det meste anmeldes der danske udgivelser fra både store og mindre forlag men også en-mands forlag kommer med i betragtning til en anmeldelse. Det er dog ikke alle bøger, der kommer så langt og får en omtale på sitet, men de fleste gør faktisk. Anmelderen har desuden mulighed for uopfordret at bidrage med en anmeldelse, eller anbefale bøger, film udstillinger mv. til anmeldelse. 

Alt det kan du høre meget mere om, hvis du skriver til anmeldelsesredaktør Simon Papousek på: anmeldelser@krigsvidenskab.dk

 
 

Boganmeldelser på Krigsvidenskab.dk:

En kort anmeldelse – en omtale –  af en enkelt udgivelse vil være fra 250-400 ord. Egentlige anmeldelser typisk 500 til 800 ord. Teknikken sætter ikke egentlig grænser, men er en anmeldelse længere end 1.000 ord kan det overvejes at lade få form som en ”kronik-anmeldelse”.

 

Krigsvidenskab.dk understøtter rating med et til fem bånd for nye anmeldelser. De tildeles som følger:

Det er ikke en hensigt at kun de bedste bøger anmeldes, der er et element af ”forbrugeroplysning” og dannelse på området, når også dårlige bøger anmeldes.

Boganmeldelser er åbne for debatindlæg. Interesserede medlemmer, herunder forfatteren, må forventes at indgå i en polemik. Det medfører at anmeldelsens forfatter skal være indstillet på i et rimeligt omfang at kommentere kommentarer til anmeldelsen, og indgå i en lødig debat. Hvor anmeldelser foranlediger interessante debatter, er det hensigten at de centrale debattører opfordres til at skrive en kronik til portalen om emnet.

Anmelderne beholder anmeldereksemplaret som tak for indsatsen. (Alternativt kan anmelderen bortgive bogen efter eget ønske, f.eks. til Forsvarets Bibliotek).

 

Den færdige anmeldelse sendes pr. email til Simon Papousek på anmeldelser@krigsvidenskab.dk

 

Om anmeldelser

Militært Tidsskrift og nu Krigsvidenskab.dk har i over 140 år været stedet, hvor bøger relateret til militær videnskabelighed anmeldes med hjerne og hjerte.

Internettets nemme adgang til udenlandske bøger og anmeldelser, og den nylige og lykkelige danske rigdom på bøger om danske militære emner, gør at vores anmeldelser fokuseres på

• danske og dansksprogede udgivelser om militære og militærhistoriske forhold med vægt på nyere tid,

• danske udgivelser oversat til andre sprog om disse emner, og

• fremmedsprogende udgivelser om danske militære og militærhistoriske forhold.

(Har man læst en udenlandsk bog om udenlandske forhold, der fortjener dansk opmærksomhed på Krigsvidenskab.dk, bør man skrive en kronik, en artikel eller et debatindlæg om denne, hvor man relaterer bogen til danske forhold).

Anmeldere
Selskabets medlemmer opfordres på det varmeste til af egen drift at anmelde udgivelser, der falder inden for vores fokus på dansk militær videnskabelighed. Skriv et udkast, og send til anmeldelsesredaktøren via redaktion@krigsvidenskab.dk.

Vi har behov for flere anmeldere med særlige kompetencer inde for mange militære specialer. Er du interesseret i at blive en del af anmelderkorpset, send 5-10 linjer om din baggrund og specialisering til anmeldelsesredaktøren via redaktion@krigsvidenskab.dk.

Yderligere retningslinjer er beskrevet i denne instruks (link til PDF af policy).

Udgivere
Et anmeldereksemplar sendes til:

Det Krigsvidenskabelige Selskab
ATT: Anmeldelsesredaktør Simon Papousek
c/o Forsvarets Bibliotek
Kastellet 46
2100 København Ø

 

Anmeldelsesredaktøren kontaktes via redaktion@krigsvidenskab.dk.

 

 

 

Del: