Vikingernes verden

Anmeldt af Poul Grooss

”Vikingernes verden” af Else Roesdahl. Udgivet af Gyldendal den 23. august 2012. 324 sider illustreret. Pris kr. 349,95.

Foto: Saxo.com

Bogens undertitel er ”Vikingerne hjemme og ude”. Forfatteren er professor i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet, æresdoktor ved Trinity College i Dublin og ved University of York og dermed vel nok den største kapacitet inden for det område, som bogens titel angiver: Vikingernes verden. Bogen er forsynet med fremragende kort og illustrationer. Læseren får meget nøje at vide, hvad man ved, hvad man formoder og hvad man ikke ved noget om med hensyn til vikinger.

Der er tale om en revideret bog, som bringer de tidligere udgivelser à jour med den seneste viden om vikingerne, herunder blandt andet DNA-analyser. Forfatteren giver læseren et indblik i såvel de enkelte vikingefamiliers daglige vilkår som kongernes overordnede planer og politik.

De enkelte områder behandles for sig, så man kan også bruge bogen som håndbog, hvis man for eksempel blot er interesseret i vikingerne i Grønland eller deres handel på de østeuropæiske floder. For den militære læser er der gode oplysninger om datidens hærstyrker og flådestyrker og de enkeltes våben. Krigerlivet krævede sit. Norges konge, Magnus Barfod sagde ifølge sagaen: ”Konger skal være til ære, ej til langt liv”. Han blev selv dræbt som 30-årig i Irland i 1103.

Bogen søger at besvare spørgsmålet om, hvorfor vikingerne drog ud i verden. Der var mange motiver med relation til datidens forhold. En norsk far forklarer sin søn i bogen Kongespejlet fra ca. 1260, hvorfor nogle udsætter sig for de mange farer ved at sejle til Grønland. Det skyldes tre menneskelige egenskaber: Lysten til berømmelse, lysten til ny viden og lysten til at erhverve gods.

Danmark beskrives omkring året 1075 af kirkens mand, Adam af Bremen. Han skriver blandt andet: ”Jylland er, bortset fra områderne ved floden (formentlig Ejderen), et ufrugtbart og grufuldt land… Skåne er Danmarks skønneste landsdel… Bornholm er Danmarks mest besøgte havn og ankerplads for de skibe, der har kurs mod barbarlandene (de ikke-kristnede områder)…

Dagligdagen er også beskrevet, og livet i vikingetiden har været hårdt arbejde under kummerlige forhold. Der er mange pudsige iagttagelser som for eksempel de mandlige vikingers succes hos damerne i England. Det skyldtes, at de tog bad hver lørdag! En af vikingerne beskriver fordelen ved midnatssolen således: ”Så kan man pille lus om natten lige så godt som i dagslys”.

Bogen beskriver utrolig mange sider af vikingernes liv, så som påklædning, hygiejne, smykker, bolig, hverdag og fest, sprog og navne. Der er beskrivelser af frie mænd og kvinder og trælle, kønsroller, leveregler og børn. Skibene spiller en central rolle, og her skelnes mellem krigsskibe og handelsskibe. Fra især de store vikingecentre (Hedeby, Birka, Kaupang og Sigtuna) skildres vikingernes handel, markeder, betalingssystemer og meget mere. Ligeledes skildres asatroen og overgangen til kristendommen. Endelig er der lidt forskel på kongemagten i Danmark, Norge og Sverige.

I bogens sidste del skildres den voldsomme ekspansion, som medførte vikingebosættelser i Færøerne, Island, Grønland og Canada. Alle de nuværende britiske øer fik større eller mindre vikingesamfund, og Knud den Store herskede i en periode over hele området. I Normandiet opbyggede vikingerne deres egen nation, som siden erobrede England i 1066. Endelig skildres den store indflydelse, som vikingernes sejladser på de østeuropæiske floder fik for handelen. Her blev skabt kontakt til andre handlende, som skaffede varer fra Indien og de arabiske lande. Bogen er let læst, overskuelig og godt forklaret.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_141.aargang_nr.3_2012_1.pdf

 

Del:

Emneord