"Vi kæmpede til lands og til vands"

Anmeldt af Poul Grooss

"Vi kæmpede til lands og til vands. 30 fortællinger om danske krige i 1000 år", Hans Chr. Bjerg & Ole L. Frantzen, Forlaget Hovedland, 2014, 229,- kr. 

 

Foto: Gucca.dk

Bogens undertitel er ”Fortællinger om danske krige i tusind år”, og det er sådan set forholdsvis nøjagtigt, for det første beskrevne slag er ved Svold i år 1000. Trods mange kvalificerede gæt ved man stadig ikke, hvor Svold lå. Bogen er forsynet med særdeles gode kort, som hele tiden holder læseren ajour med det danske riges udstrækning på det pågældende tidspunkt. Den opmærksomme læser vil finde ud af ved selvsyn, at rigets udstrækning er blevet noget reduceret i de forløbne 1.000 år – siden slaget ved Svold.

Det er en særdeles god og læseværdig lille bog, som både rummer ”historie” og ”en god historie”, og den er skrevet af to af rigets bedste militære historikere. I de større krigsperioder giver forfatterne først en oversigt over perioden, og hvilke årsager den pågældende krig havde. Her angiver de hovedtrækkene, og senere følger korte beskrivelser af de enkelte slag. Hermed kan bogen både bruges som en kort opridsning af Danmarkshistorien og som opslagsværk. Oversigterne er også med til at uddybe de undertiden vanskelige situationer, som kongeriget har befundet sig i flere gange, hvor man i en presset situation har været nødt til at vælge side, og hvor disse valg har medført voldsomme og uforudsete konsekvenser.

Forfatterne har også inkluderet kamphandlinger, hvor danske tropper ”har været lejet ud” til kampe i så fjerne områder som Ungarn og Irland. Her i 150-året for begivenhederne i 1864 er det også godt at få repeteret begge de slesvigske krige og deres årsag. Efter Den anden Verdenskrig omtales Danmarks overgang fra Den kolde Krig til det internationale engagement, som har medført indsats på Balkan, i Irak, Afghanistan, Libyen og ved Afrikas Horn. Både ”Operation Bøllebank” og de voldsomme kampe ved Musa Qala i 2006 omtales i bogen, men her kunne læseren måske have ønsket sig en noget højere detaljeringsgrad i beretningerne. Bogen er forsynet med en fortegnelse over relevante museer og bøger samt et personregister.

Danmarks reduktion i løbet af de 1.000 år tager forfatterne hånd om i afslutningen, hvor der konkluderes: ”Danmark har eksisteret i tusind år. Kun i korte perioder har vi mistet vor selvstændighed. Vi har udkæmpet mange krige for at holde vore modstandere fra døren. Krigene har ganske vist medført tab af territorium, men det er lykkedes at bevare det danske riges selvstændighed. Det er en ikke ringe bedrift af en mindre stat, som i århundreder har været omgivet af glubske naboer”.

 

Del: