Verdenskrigens danske billeder 1914-1918 - Boganmeldelse

af Claus Bundgård Christensen og Martin Bo Nørregård.  Udgivet af Gyldendal, København 2012. 284 sider. Pris adlibris.dk: 303.

Da Bundgård Christensens bog ”Danskere på Vestfronten 1914-1918” udkom for tre år siden, konstaterede jeg, at den – ud over at dække sit emne, de dansk nordslesvigeres tjeneste på Vestfronten og deres hjemmefront – var den bedste bog om den tyske hær i Frankrig-Belgien under Den Store Krig. I min anmeldelse roste jeg også billederne.

I denne nye bog udnytter Christensen og hans medforfatter ikke mindst centrale dele af den skat af ukendte fotografier, som blev fundet under arbejdet med den første bog.  Det sker på en måde, så den skildring han gav af soldaterne og af kamppladsen i ”Danskere…” suppleres, nuanceres og forstærkes.

Bogen indledes med en kort artikel om udviklingen af fotografiet og krigsfotografiet i årtierne før Verdenskrigen og under denne. Derefter er billederne samlet i en klar og særdeles vellykket kombination af kronologisk og tematisk serie af korte kapitler. Bogen sluttes med en liste over litteratur for yderligere læsning om kapitlernes emner.

Man trættes ikke af store mængder af billeder. Der er kun medtaget de allerbedste – de der fortæller historien bedst - og det sker på grund af bogens format på en måde, så billedernes tekniske kvalitet udnyttes maksimalt.

Hvert billede er støttet af en tekst, der ikke blot kort angiver, hvad fotografiet viser, og hvor det kommer fra - hvor dette er muligt at sige. Der er tale om korte artikler, der analyserer og forklarer, så dette ikke kun bliver en billedbog, men et værk, der på en helt fremragende måde forstærker og supplerer behandlingen i ”Danskere …”. 

Det sker også ved, at mange af billederne er fra den tyske Østfront. Der var danske nordslesvigere på alle frontafsnit, ikke kun på Vestfronten. Også krigen i luften og på havet samt danskere i allieret krigstjeneste dækkes i denne bog.

Da jeg læste bogen og så på billederne, blev jeg både slået af, hvor forskellig tiden var fra nutiden – her ikke mindst i billederne fra krigens begyndelse og af de tyske officerer fra hele krigen – og af hvor meget, der lignede, hvad jeg husker fra 20. århundredes sidste halvdels hære. I sidste krigsår havde hærenhedernes taktik, organisation og bevæbning udviklet sig så meget, at kampen da mindede mere om situationen under Koreakrigen end situationen i 1914. ”

”Verdenskrigens danske billeder” anbefales både til ejere/læsere af Christensens ”Danskere …” og til dem, der endnu har 2009-bogen til gode.

Michael H. Clemmesen, brigadegeneral,  seniorforsker ved Center for Militærhistorie, Forsvarsakademiet.
 

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidsskrift_141.aargang_nr.4_2013.pdf

Del: