Ved årsskiftet 1974

Det gamle år bragte os det længe ventede og med bange anelser imødesete forsvarsforlig. Det blev ikke så galt9 som det en overgang så ud til, men det blev heller ikke helt godt. Man kan naturligvis glæde sig over, at vi fik et forsvar til »tg« i stedet for et til »mdl«, men man skal ikke derfor glemme, at der skal mindst »godt« til at bestå eksamen. Man kan nok udrette noget fornuftigt med de midler, der blev stillet til rådighed for forsvaret, men man kan ikke sætte sig de samme mål, som hvis Lissabon-styrkemålene var blevet opfyldt. Dertil er forskellen efterhånden blevet for stor takket være den salami-taktik, som forsvaret har været udsat for.
Når midler og muligheder reduceres, må krav og forventninger reduceres tilsvarende. Skal vi gøre os håb om at bestå eksamen, må eksamenskravene sænkes.
For at bringe klarhed over, hvad eksamenskravene skal og kan være, må vi have den strategidebat, der ikke fandt sted i forbindelse med for svarsforligets indgåelse. Hvad ønsker den danske befolkning sig af sit forsvar? Og hvad kan den få for de ofre, den vil bringe?
Forliget blev indgået for en periode af fire år. Vi har altså endnu godt tre år til at føre strategidebatten i. Det er næppe for tidligt at begynde.
 
Godt Nytår!
 
PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_103_aargang_jan.pdf

Litteraturliste

Del:

Emneord