Tyskernes katastrofe. Sammenbruddet i øst 1945

 

Anmeldt af Poul Grooss

Tyskernes katastrofe. Sammenbruddet i øst 1945,  Ole Steen Hansen, Nyt Nordisk Forlag, 329 sider; illustreret; Pris: 299,95 (iflg. Forlagets hjemmeside)

 

 

 

Foto: www.nytnordiskforlag.dk

Bogens forfatter har tidligere udgivet bøger om Den Anden Verdenskrig og flyhistoriske begivenheder samt oversat en række kendte værker om krigen fra engelsk. Hans seneste bog er resultatet af et omfattende researcharbejde om krigsbegivenhederne i den østligste del af Tyskland. Han introducerer læseren til en række personer fra Østpreussen og Pommern, hvor man orienteres om områdernes historie og de pågældende personers dagligdag frem til krigen. Det er en skildring af ganske almindelige menneskers hverdag, og så skifter omstændighederne pludselig: Først og fremmest med krigsudbruddet i 1939, men den største ændring kom, da Den røde Hær i efteråret 1944 stod ved Tysklands grænse. Befolkningen havde indtil nu ikke været udsat for direkte krigshandlinger, for områderne lå indtil da uden for rækkevidde af de vestallieredes bombefly. Forventningerne til krigens gang var fortrøstningsfuld. Hitler havde jo nogle ”Wunderwaffen” i baghånden, som nok skulle skaffe den endelige sejr.

Befolkningen flygtede mod vest, og de forskellige beboere havde forskellige opfattelser af, hvad resten af krigen mon ville indebære. Nogle havde efter Den Første Verdenskrig oplevet tvangsforflytninger til det vestlige Rusland, og det havde været relativt problemløst at bo side om side med russere, så det skulle nok gå. Andre var af forskellige årsager klar over, at russerne nok ville hævne et og andet, når de rykkede frem igennem de tyske områder. Det er en ganske nøgtern beskrivelse, og forfatteren har via besøg og interviews fået dannet sig et billede af, hvad der egentlig skete i de østlige områder i vinteren 1944/1945, da krigens realiteter gik op for befolkningen.

Der er flere årsager til det begrænsede kendskab i Danmark til disse krigshandlinger. De fleste danskere er bedre orienteret om krigsbegivenhederne i Vesteuropa end på Østfronten. Endvidere har tyskerne ikke kunnet fortælle så meget om begivenhederne i 1944/1945 før længe efter krigen. Lige efter 1945 var der ingen, der betragtede tyskere som ofre for krigen, men krigens afslutning medførte ganske omfattende folkeflytninger – eller på moderne dansk: Etniske udrensninger. Forfatteren sætter en række tal på folkeflytningerne, og det hele er opsummeret i nogle gode appendikser bag i bogen. Her kan man læse, hvor mange tyskere, der boede i de forskellige østområder frem til 1939: Knap 10 millioner i de nu afståede tyske områder og yderligere ca. 8 millioner i det øvrige Polen, Baltikum og de andre Øst- og Centraleuropæiske lande.

Da konsekvenserne af den sovjetiske fremrykning gik op for lokalbefolkningen, opstod der en folkevandring mod vest, og den er særdeles godt beskrevet i bogen. Her får man drastiske oplysninger om sult, sygdom, kulde, administrative fejltagelser, voldtægter og krigsforbrydelser blandet med oplysninger om hjælpsomhed, vilje til overlevelse og gå-på-mod.

Flygtningene fra Østpreussen blev spredt fra Bayern til Danmark, og savnet af hjemstavnen er noget, de døjer med resten af deres liv. Nogle af forfatterens kilder var børn, da det hele skete, og de fortæller meget nøgternt om forholdene i de sovjetisk besatte områder, hvor den daglige kamp for at finde føde foregik i minerede områder, blandt lig fra begge de kæmpende parter, rotter, sygdomme, sortbørshandel og meget andet. Nogle af flygtningene kommer med skib til Danmark og bliver fordelt i danske lejre. Af dem kommer nogle hurtigt videre til den vestlige del af Tyskland, medens andre forbliver i danske lejre frem til 1949. En enkelt bliver bosat i Danmark. Et af forfatterens ”vidner” er en ung tysk kampvognskører, som efter krigen bliver optaget i Volkspolizei og siden bliver generalmajor i kampvognsstyrkerne i DDRs Volksarmee. Hjemstavnen i Østpreussen og Pommern blev afstået til Sovjetunionen og Polen, og først efter murens fald har forfatterens kilder haft lejlighed til at gense deres fødeegn.

Bogen er forsynet med en lang række relevante fotos af de involverede personer og de steder, som beretningen omhandler. I Appendiks 3 er der sat tal på de mange flygtninge, som havnede i Danmark, og hvor længe de forblev her. Det er en fortælling om barske oplevelser, men fortalt af de medvirkende uden klynk. Nogle flygtninge bar sår på legemet, andre på sjælen. En del af børnene fra flugten mod Danmark og den vestlige del af Tyskland lever stadig med mærkelige drømme og mareridt om oplevelserne. Alt i alt en god og tankevækkende bog, som af mange årsager ikke kunne være skrevet lige efter krigen. Bogen kan også bruges i flygtningedebatten i 2015.

Del: