Artikel

Kaptajnløjtnant Ingerslev skriver denne gang om levnedsmidler og deres behandling. Det er utroligt, hvad man kan blive...
Publiceret d. 01/02 1962
Dansk veterinærhistorisk Samfund har udsendt en smuk jubilæumsbog i anledning af Hærens Dyrlægekorps’ 150 års...
Publiceret d. 01/01 1962
Alt for få kender Hærens Arkiv og ved, hvilken nytte man kan drage af det. For at råde bod på denne mangel bringer vi...
Publiceret d. 01/01 1962
Efter en gennemgang af udviklingen i bestræbelserne for at opnå et snævrere samarbejde imellem værnene påpeger...
Publiceret d. 01/01 1962