Artikel

  Efter generalforsamlingen den 29. april 1964 har bestyrelsen følgende sammensætning: Oberst af infanteriet M. N...
Publiceret d. 07/10 1964

Anonymous (not verified)

Vilh. la Cour: Med Far i Felten. (185 sider, kr. 24,50. Gyldendal). Også den 80-årige dr. phil. Vilh. la Cour har med...
Publiceret d. 07/10 1964
Den tyske officer I december 1963 indeholdt det tyske tidsskrift Der Spiegel en længere redegørelse for nogle af de...
Publiceret d. 07/10 1964

Anonymous (not verified)

, Situationen i april 1849 Straks ved våbenstilstandens ophør den 3. april 1849 angreb den danske hær over en bred...
Publiceret d. 06/10 1964
Vort forsvar. Nyt Nordisk Forlag, 424 sider, kr. 32,50. Under redaktion af major N. L. Tholstrup og major O. R. H....
Publiceret d. 06/10 1964