Artikel

I årene umiddelbart efter den anden verdenskrig blev der ikke i nævneværdigt omfang foretaget nybygning af militære...
Publiceret d. 27/07 1965
Indledning I løbet af de seneste 20— 25 år er der foregået væsentlige strukturændringer inden for forsvaret, som...
Publiceret d. 27/07 1965