Turen går til Besættelsestidens København

Anmeldt af Rune Holmeå Iversen

Sofie Lene Bak, Claus Bundgård Christensen, Joachim Lund og Jakob Sørensen, Politikens Forlag,  264 sider; illustreret; 250,- kr. (trykt), 165,- kr. (e-bog)

Denne guidebog er den første af sin slags på dansk. Men hvor de fleste andre bøger i ”Turen går til” serien omhandler fremmede lande og byer, handler denne om Besættelsestidens København.

Lige siden 1945 har Besættelsestiden været genstand for en stor mængde bøger og artikler af vekslende kvalitet, anskuet ud fra forskellige politiske og forskningsmæssige synspunkter. Denne bog lægger sig klart i den bedre ende og udmærker sig herudover ved at være den første egentlige guidebog, der på en saglig måde behandler sit emne. Bogens forfattere er alle universitetsuddannede historikere og ansat i lektorater eller adjunkturer, ved uddannelsesinstitutioner på enten videregående eller gymnasialt niveau.

Bogen dokumenterer Besættelsestiden i København og dele af Nordsjælland i bredeste forstand. Således er både egentlige fysiske spor (såsom graffiti etc.) efter den tyske okkupation, samt bygninger hvor hændelser udspandt sig, eller  institutioner/organisationer holdt til, medtaget. I tilgift har forfatterne også valgt at medtage de mindesmærker og erindringssteder som blev opført efter 1945. Stederne er udvalgt efter deres historiske betydning, men også efter hvad der er værd at se. Enkelte lokaliteter er dog nok mest med for fuldstændighedens skyld.

Geografisk starter bogen  med Københavns indre by og Frederiksstaden, for herefter at bevæge sig til Christianshavn og Holmen. Turen fortsætter med uret rundt til Vesterbro og Frederiksberg, Nørrebro, Østerbro og slutter til sidst på Amager. Til sidst beskrives visse lokaliteter i Københavns nordlige forstæder og opland, især de som har relation til jødernes flugt i oktober 1943. Beskrivelserne og analyserne her er generelt korte, korrekte og afvejede. Jeg har således kun været i stand til at finde en enkelt faktuel fejl (s. 182), hvor forfatterne hævder, at der udspandt sig ildkamp ved Kastellet om morgenen den 9. april, forud for tyskernes indtrængen i anlægget. I en bog af dette omfang, må det siges at være imponerende.

Til at adskille disse geografiske kapitler er indsat flere små tema-artikler, der på et par sider forklarer et aspekt, en organisation eller en hændelse fra Besættelsestiden. Dette omfatter så varierende emner som de forskellige tyske myndigheder, danske modstandsorganisationer, særlige hændelser, erindringskultur etc. Disse små artikler giver bogen dybde og gør, at beskrivelsen af de geografiske lokaliteter bliver fulgt til dørs.

Hvad der også kendetegner og udmærker guidebogen er små sjove historier om de enkelte lokaliteter samt omtale af andre seværdigheder og gode madsteder/værtshuse i nærheden af de beskrevne lokaliteter. Forfatterne har også skelet lidt til de muligheder moderne teknologi giver, og der er således løbende lagt relevante URL´s ind til hjemmesider med mere materiale, noget som især vil være brugbart i e-bogsudgaven, hvor de pågældende links vil kunne følges ved et simpelt tryk på skærmen.

Der krydshenvises løbende igennem bogen til de forskellige beskrevne lokaliteter, deres indbyrdes relation, samt deres geografiske placering på kort, således at det er nemt at finde ud af, hvilken side man skal slå op på for at finde den ønskede information. Disse henvisninger er generelt fejlfrie, omend der hen imod bogens slutning har indsneget sig et par mindre fejl. Disse krydshenvisninger gør det også nemt løbende at ”springe” igennem bogen for at følge et bestemt tema eller bestemte personer. Lokaliteternes placering på de indlagte kort er generelt indtegnet i rækkefølge og følger urets retning, så det er nemt at finde de omtalte steder.

Værket er smukt illustreret med fotos, både af omtalte personer og omtalte lokaliteter. Et godt træk her er, at forfatterne ofte har valgt at inkludere billeder af hvordan stederne så ud dengang, og hvordan de ser ud nu. Bogen er tilgængelig og nem at læse. Det er således muligt enten at læse den fortløbende, eller bare slå op på en tilfældig side og lade læselysten styre en rundt i værket. Alternativt kan man tage den med sig igennem København, og målrettet slå de ting op man ønsker information om, efterhånden som man får brug for det.

Rent fysisk er bogen i A5 format og ca. 1,75 cm tyk. Den er således lidt for stor til at være en lommebog, men kan snildt medbringes i lårlommen på Forsvarets udleverede uniformsbukser eller et par cargopants. Alternativt kan man selvfølgelig købe e-bogsversionen og medbringe den på en tablet.

”Turen går til Besættelsestidens København” imponerer ved sin grundighed og informationsrigdom, som leveres næsten fejlfrit. Det er utroligt hvor meget information det har været muligt at presse ned på så få sider, samtidig med at værket har bevaret sin læsbarhed og stadig er flot illustreret. Bogen giver læseren unikke forudsætninger for selv at planlægge og udføre sine egne ture rundt i Besættelsestidens København og kan samtidig fungere som generelt opslagsværk. Man kan kun opfordre til at serien udvides med yderligere værker, eventuelt med et regionalt tilsnit (”Turen går til Besættelsestidens Nordjylland”?).

 

 

Del: