”Tilbagetoget. Hitlers første nederlag”

Anmeldt af Niels Bo Poulsen

”Tilbagetoget. Hitlers første nederlag” af Michael Jones. Udgivet af Gyldendal i 2011. På dansk ved Ole Steen Hansen. ISBN 978-87-02-12022-6. 336 sider. Pris kr. 350.

Foto: Saxo.com

Hvor Leningrad omhandlede den tyske belejring af millionbyen Leningrad 1941-1944, tager Tilbagetoget læseren med på en rejse til den fejlslagne tyske offensiv mod Moskva i efteråret 1941. ”Rejse” er her et velvalgt udtryk. Jones genre er nemlig ikke den dybe strukturhistoriske analyse af de rustningsøkonomiske og strategiske årsager til den tyske hærs nederlag foran Moskvas porte eller blot operationshistorien bag fremmarchen mod byen, angrebsoperationernes stagnation og den russiske modoffensiv i december-januar 1941-42. Der er derimod tale om et forsøg på at give læserne en rejse i tid gennem formidling af individuelle oplevelser og stemninger fra kampene under inddragelse af en bredt anlagt fond af tyske og sovjetiske dagbøger, breve og erindringer.

Den narrative teknik, som anvendes, er set hyppigt før i angelsaksisk historiskrivning. Max Hastings, Anthony Beevor, Rodric Braithwaite og en lang række andre store og små historikere samt journalister har med vekslende held benyttet sig af samme greb: anslå den strategisk-operative ramme ved kapitlets begyndelse og så ellers lade kampene udfolde sig gennem de personlige oplevelser på alle niveauer fra overkommando og til det forreste skyttehul.  I det her anmeldte tilfælde slipper Jones fra sit forehavende med betydelig succes.  Skønt langt de fleste af de kilder han inddrager, er fundet i den allerede publicerede litteratur, er der alligevel tale om en imponerende lang liste af relevante personlige oplevelser. I de 11 kapitler bogen omfatter (fra Barbarossas start til Hitlers planlægning af nye offensiver i sommeren 1942), får han på glimrende vis kilderne bragt i dialog med hinanden og giver begivenhederne mæle på bedste vis. En rød tråd gennem bogen – og det er ikke blot legitimt, men essentielt for enhver historisk analyse af østfronten – er de tyske forbrydelser, dels mod de sovjetiske krigsfanger, og dels mod civilbefolkningen. Disse ugerninger er sammen med konsekvenserne af den brændte jords taktik for indbyggerne i de frontnære områder beskrevet mere effektfuldt og bedrøveligt, end i noget andet vestligt værk denne anmelder hidtil har læst. 

Også de tyske og sovjetiske soldaters forfærdende levevilkår ved fronten er gengivet med mange og skræmmende citater. Desværre efterlader Jones læseren som nævnt uden nogen dybere analyse af kampene, og at de tyske soldater, deres desperate situation til trods, formår at stå op i mod Den Røde Hærs angreb kommer til at fremstå underligt uforklaret i teksten. Det er vel egentligt ikke overraskende, at det er de operative og taktiske aspekter af felttoget, som med Jones person-orienterede tilgang får den mest stedmoderlige behandling. Eneste temaer, som er behandlet nogenlunde i dybden på dette område, er Hitlers stå-fast-ordre som reaktion på den sovjetiske modoffensiv i december 1941, og de taktiske improvisationer man fra tysk side måtte kaste sig ud i, da man i 20-40 graders kulde og høj sne sandede, at udstyr, logistik og planlægning ikke var gearet til et felttog under russiske vinterforhold.

Læseren, som er på jagt efter manende beskrivelser af østkrigens gru i dens måske mest forfærdende periode – det første år efter angrebet – går ikke forgæves. Efter denne bog vil det være svært at læse mere kliniske operationsbeskrivelser uden at finde dem underligt endimensionelle. Mens Jones således med stor effekt videregiver stemning og oplevelser, kommer man desværre ikke ud af denne bog klogere på tilbagetogets samlede strategiske operative og taktiske historie. Tilbagetoget er, trods bogens uomtvistelige fortællemæssige styrker, et supplement til mere vindtørre analyser som Earl Ziemke’s og Magna Bauer's Moscow to Stalingrad, John Erickson's The Road to Stalingrad, David Glantz’s og Jonathan House’s When Titans Clashed samt de relevante dele af storværket Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Den er derimod ikke en erstatning for dem.

Del: