The Korean War.

Boganmeldelse: Max Hastings: The Korean War. Michael Joseph. London 1987, 3.udg. 1988. 476 sider, 14,95£ (218,- kr.) ISBN 0-7181-2068-X
 
Max Hastings er efterhånden et velkendt navn blandt læsere af krigshistorisk litteratur. Han er journalist af uddannelse og har specialiseret sig i moderne krigshistorie. Hans første bog, Bomber Command, udkom i 1979. Han modtog i 1982 udmærkelsen Journalist of The Year for hans reportager fra Falklandskrigen. Han udgav i 1983, sammen med Simon Jenkins, »The Battle for the Falklands«, og i 1984 »Overlord«, som blev en veritabel bestseller. »The Korean War« er et resultat af en grundig og energisk forskning i officielle som private arkiver, samtaler med overlevende øjenvidner i Storbritannien, USA og Korea. Han opnåede i 1985 tilladelse til at besøge den kinesiske hærs Generalstabsakademi, hvor han havde lejlighed til at drøfte krigen med kinesiske officerer og veteraner, hvilket bidrager til indtrykket af en særdeles veldokumenteret bog.
Koreakrigen har været noget stedmoderhgt behandlet i den krigshistoriske litteratur, men oplever i disse år, ikke mindst i USA, hdt af en renaissance, bl.a. som forløber for Vietnamkrigen, hvor bl.a. Bevin Alexanders bog »Korea; The First War We Lost« er særdeles læseværdig. Max Hastings bog foregiver ikke at være en udtømmende historisk beskrivelse af Koreakrigen. Derimod gives der en glimrende overordnet fremstilling af krigens væsentligste begivenheder. På nogle punkter kan fremstillingen opfattes som en camoufleret debat med diverse amerikanske historikere. Han argumenterer for, at det var en korrekt beslutning, der blev truffet af præsident Truman, om at forsvare Sydkorea og i sidste ende fastholde dette som målet, selvom krigen derved endte »uafgjort«.
Hastings redegør for ideen om at søge en militær afgørelse i Østasien, en idé, som general Douglas MacArthur som bekendt var en hden- skabelig fortaler for, og som blev fostret i kølvandet på den vellykkede invasion i Inchon i september 1950. Som nævnt havde det oprindelige mål været begrænset til at genoprette status quo ved at kaste de nordkoreanske styrker tilbage over den 38. breddegrad. Dette ændredes til at søge at erobre Nordkorea for på denne måde at genforene de to stater. Derved ville man ændre styrkebalancen i området, men samtidig ville der ved tilstedeværelsen af stærke amerikanske styrker på grænsen til Manchuriet nødvendigvis opstå en åben konfrontation med Kina med anvendelse af kernevåben og en sovjetisk indtræden i konflikten som en sandsynlig konsekvens. Forfatteren sandsynliggør, at årsagerne til krigen ikke skyldes et udspekuleret kommunistisk komplot, iværksat af Stalin, men formentlig var et udslag af den nordkoreanske diktator Kim II Sungs overvurdering af mulighederne for at løbe Sydkorea over ende ved et hurtigt felttog. Hastings fremhæver den noget ulogiske sammenkædning mellem krigen i Korea og beskyttelsen af Chiang Kai-shek og Taiwan, et forhold, som lå Truman meget på sinde. Sikringen af Taiwan mod en kinesisk invasion kunne gennemføres fuldt tilstrækkeligt ved hjælp af den 7. amerikanske flåde, som opererede i de omhggende farvande, og havde næppe megen relation til krigen i Korea.
Han gennemfører en interessant analyse af general MacArthurs strategi. Han fremhæver det geniale i valget af Inchon, tæt ved Seoul, som stedet for iværksættelsen af modoffensiven, hvilket førte til en effektiv tilintetgørelse af den nordkoreanske hær. Samtidig påpeger han det katastrofale i, at MacArthur kunne bringe sig i den situation, at store dele af hans styrker blev omringet af kineserne ved Yalufloden.
Han påviser, overordentligt veldokumente- ret, at de amerikanske strategiske bombardementer af Nordkorea var ineffektive, idet de ikke fik nogen synderlig indflydelse på de militære operationer. Det eneste synlige resultat var store civile tab, og han undrer sig med rette over, at fortalerne for air-power, med dette erfaringsgrundlag, tolv år senere kunne få lov til at genemføre en næsten identisk operation over Nordvietnam - med et næsten identisk resultat.
Hvis nogen savner en begrundelse for faget krigshistorie, kan dette eksempel forhåbentlig give inspiration. Hastings trækker ved dette og flere andre eksempler linien frem til Viet- nam-krigen. Han beskriver den ukritiske amerikanske støtte til Sydkoreas præsident, Syng- man Rhee, en diktator, som i sidste ende kom til at forårsage mange vanskeligheder for USA og som skabte grundlaget for den autoritære og udemokratiske regerings tradition, som Sydkorea under store vanskeligheder først nu er ved at arbejde sig væk fra.
Koreakrigen er fascinerende, ikke mindst fordi det er den første og hidtil eneste konflikt, hvor militære styrker under FNs flag har udkæmpet en regulær militær konflikt, og dernæst, men ikke mindst, fordi det var en forløber eller generalprøve på Vietnamkrigen.
 
K J. Møller
 
PDF med originaludgaven af Militært Tidsskrift hvor denne artikel er fra:

 

Del: