The First World War - Boganmeldelse

Keith Robbins: The First World War. 186 s. Oxford University Press. Oxford 1984. £ 12.50.

Den engelske militærhistoriker Hew Strachan har et sted meget rammende sagt, at litteraturen om den første verdenskrig udmærker sig ved en sand overflod af detailstudier og en bemærkelsesværdig mangel på gode kortfattede oversigtsværker.
Keith Robbins prætenderer ikke på nogen måde at have præsteret noget der har med forskning at gøre, men nok at give et rimelig grundigt overblik over, hvad man/en historiker i dag mener at vide om den første verdenskrig. Om denne ovenfor antydede mangel er endegyldigt afhjulpet med fremkomsten af Robbins bog kan nok diskuteres, men det må på den anden side erkendes, at den - dens beskedne omfang taget i betragtning - når utrolig vidt omkring. Ikke alene beskrives selve krigens faser  og forløb, de militære operationer, de enkelt felttog, udviklingen i selve krigsførelsen i passende hovedtræk, men også forholdene i de respektive hjemlande helliges megen opmærksomhed. Gennem bogens ialt seks tematisk opstillede kapitler: »Entrances and Deaths«, »Land Warfare«, »Modes of Warfare«, »Belligerent Aims«, »Home Management« og » The Experience of War« gives der en ganske afbalanceret fremstilling, hvor man faktisk får noget at vide om i det mindste, hvordan den første verdenskrig forløb. Det kniber derimod straks mere, når man skal søge at . besvare spørgsmål, der mere går på, hvorfor man kæmpede, og hvad man egentiig kæmpede for, men prof. Robbins fremhæver selv denne svaghed, som han mener snarere ligger i, at man i samtiden næppe havde helt klare og entydige forestillinger herom, end i historikernes begrænsninger.
Der er ingen grund til at hæfte sig ved skønhedsfejl som ombytningen af kortene over henholdsvis vest- og østfronten, men snarere at glæde sig over at der findes korte biografier over datidens hovedaktører, og at bogen indeholder et udmærket register og en instruktiv kommenteret bibliografi, som gør denne bog meget anvendelig, dersom man hurtigt og uden overdreven anstrengelse ønsker at få noget at vide om den krig, samtidens mennesker for det meste selv beskedent selv kaldte »Den store Krig«.

O.B.

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_114_aargang_jul-aug-sep.pdf

Del: