Teknisk nyt

Første version af den danske "Draken" i luften

Medio 1970 kommer de første eksemplarer af Flyvevåbnets nye fly - SAABD raken - her til landet, og delproduktionen til de ialt 46 fly er allerede godt i gang og skrider planmæssigt frem på den svenske fabrik og i de danske virksomheder, der i henhold til kompensationsaftalen er underleverandører. For at fremskynde prøveflyvningen af den danske Draken har SAAB imidlertid ombygget en svensk Draken, så den udvendig svarer til den kommende danske udgave, bl. a. med forstærkede hovedbjælker og flere ophængningspunkter. Dette fly har nu været i luften, og på billedet letter det fra fabrikens flyveplads i Linköping med ialt 6 bomber under vingerne. Samtidig er man i fuld gang med et omfattende uddannelsesprogram for både jordpersonel og piloter. I øjeblikket er 16 tekniske instruktører på skolebænken hos det svenske flyvevåben, Svenska Flygmotor og SAAB . Det første egentlige danske Draken-fly ventes at gå på vingerne i februar måned 1970, og omkring dette tidspunkt kommer der også for alvor gang i selve produktionen på samlelinien.

Kanonildsimulator

Spørgsmålet om ved hjælp af øvelsesammunition og simulatorer at tegne et så virkelighedstro billede af kamp optager til stadighed teknikere. Øvelsesammunition til kampvognskanoner illuderer udmærket kanonildens mundingsflamme og knald, men sådanne granater er kostbare og derfor til rådighed i ringe antal. Hertil kommer at kanonløbene slammes til og slides ved løsskydning. Såvel omkostnings- som slidproblemet synes man nu at være kommet udenom med den af den tyske fabrik HoffmannWerke fremstillede simulator, der efter troppeforsøg nu er levet i større antal til bl. a. den vesttyske hær. Apparatet kan monteres på samtlige kampvognstyper af kalibre fra 66 til 105 mm. Det består af en konsol med ni meget korte rør. Konsollen påmonteres kanonrøret ved hjælp af en spændeanordning. Rørene lades forfra med ladninger, der klemmer sig fast. Hver ladning forbindes til konsollen ved hjælp af en ledning med stik. Et betjeningsaggregat anbragt i tårnet forbindes med et kabel til konsollen og til køretøjets batteri. Affyring sker ved påvirkning af en trykknap på betjeningsaggregatet. Glimt- og knaldvirkning fra dette apparat er fuldt på højde med øvelsesgranater. Det er billigt i anskaffelse og drift og efter 25-30 skud angives det at have indtjent sig selv. Simulatoren kan også anvendes som træfferindikationsapparat ved skydning mod måltavler og attrapper. Træffes målet udløses et skud fra apparatet der er anbragt i nærheden af målet. Glimt- og røgudviklingen vil tydeliggøre træfningen også under ugunstige sigtbarhedsforhold. Apparatet kan endvidere anvendes til simulation af skudafgivelse fra panserværnsvåben, artilleri og morterer. Det anbringes da i en jordaffutage eller påmonteres kanonen.

PDF med originaludgaven af Militært Tidsskrift hvor denne artikel er fra: PDF icon teknisk_nyt1969.pdf

Litteraturliste

Del: