Militære operationer

»Atomafskrækkelsesbegrebet«.2) Den konventionelle krig foregav at være en rationel politisk handling, hvor...
Publiceret d. 11/06 1968

Anonymous (not verified)

Carl Herlitz: Svenska Arm éns Regementen. Regementstraditioner. Militårhist. forlaget, Stockholm 1967. Interessen for...
Publiceret d. 20/02 1968

Anonymous (not verified)