Flyvevåbnet

1. OBLT S. Brynel er i et par artikler her i tidsskriftet fremkommet med nogle betragtninger vedrørende fly kontra...
Publiceret d. 01/10 1978
Som omtalt i tidsskriftets sidste nummer bringes her en behandling af problemet fly—missiler ud fra en anden...
Publiceret d. 01/10 1978