Diverse

  Efter generalforsamlingen den 29. april 1964 har bestyrelsen følgende sammensætning: Oberst af infanteriet M. N...
Publiceret d. 07/10 1964

Anonymous (not verified)

Vilh. la Cour: Med Far i Felten. (185 sider, kr. 24,50. Gyldendal). Også den 80-årige dr. phil. Vilh. la Cour har med...
Publiceret d. 07/10 1964
, Situationen i april 1849 Straks ved våbenstilstandens ophør den 3. april 1849 angreb den danske hær over en bred...
Publiceret d. 06/10 1964
Vort forsvar. Nyt Nordisk Forlag, 424 sider, kr. 32,50. Under redaktion af major N. L. Tholstrup og major O. R. H....
Publiceret d. 06/10 1964
Artilleri i atomalderen Over hele verden fortsætter diskussionen om, hvorledes artilleriet organisatorisk teknisk og...
Publiceret d. 06/10 1964

Anonymous (not verified)

Det svenske totalforsvar samordnes I november 1963 afgav forsvarsudvalget af 1960 sin sidste betænkning om...
Publiceret d. 26/09 1964
Vejret hører — sammen med terrænet — til de grundlæggende situationsdannende faktorer. Vejret omfatter i...
Publiceret d. 26/09 1964
Herr major C. F. Hagen. I værket »1864 — Et hundredårsminde» Dagene i Danevirke, udtaler De bl.a...
Publiceret d. 26/09 1964