Det Krigsvidenskabelige Selskab

Officersuddannelse Der foregår i disse år en omfattende debat om uddannelse. Kravet om det bedst mulige...
Publiceret d. 18/04 1966

Anonymous (not verified)

Den militære magtbalance Det forløbne år adskilte sig ikke væsentligt fra det foregående. Den stabilitet, som prægede...
Publiceret d. 18/04 1966
(Nedennævnte oplysninger om det tyske ammunitionsforbrug i Rusland 1941-43 stammer fra det kendte »Allgemeine...
Publiceret d. 18/04 1966

Anonymous (not verified)

afholdes i år som i fjor udelukkende på Pistolskydebanerne på Amager (Kalvebod). Søndagene den 13. juni, 22. august,...
Publiceret d. 27/07 1965

Anonymous (not verified)