Det Krigsvidenskabelige Selskab

Det i 1961 nedsatte nedrustningsudvalg, med den opgave at følge udviklingen i nedrustningssagen, har udsendt sin årlige...
Publiceret d. 19/04 1966

Anonymous (not verified)

Denne lille bog, der er udgivet efter Forsvarsdepartementets bestemmelse, har til opgave at give en kortfattet oversigt...
Publiceret d. 19/04 1966

Anonymous (not verified)

På den konventionelle krigs område fremkommer der fra tid til anden — i vore dage ca. én gang i hver generation...
Publiceret d. 19/04 1966

Anonymous (not verified)