Det Krigsvidenskabelige Selskab

Guerilla i Danmark Premierløjtnant O. Marcussen, Kronens Artilleriregiment, skriver: I oktobemummeret af Militært...
Publiceret d. 10/02 1967

Anonymous (not verified)

Militær Straffelov § 27 Oberstløjtnant H. Bjørnsholt, Sønderjyske Artilleriregiment, skriver: I Militært...
Publiceret d. 08/06 1966