Debat

Kommandørkaptajn A. G jedde, Søværnets Operative Kommando, redegør her for den aktivitetsstyring, der foretages i...
Publiceret d. 01/04 1979
Med udgangspunkt i en tidligere debat i tidsskriftet analyserer oberstløjtnant O. B.M. Jensen, leder af faggruppe...
Publiceret d. 01/04 1979