Bureaukrati

I Militært tidsskrift nr.3, marts 1985 har major M. H. Clemmesen fremsat nogle synspunkter vedrørende bureaukratisering...
Publiceret d. 19/07 1985