Synergipotentialet i satellitbaserede systemer og droner i Arktis

Anmeldt af Johannes Riber Nordby 

Rapporten er en del af et større projekt, som DTU udfører for Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den er derfor et slags ”working paper”, altså et udkast eller uddrag til et endeligt produkt. 

Foto: Synergipotentialet i satelitbaserede systemer og droner i Arktis, DTU Space.

At den så alligevel er udgivet nu, kan skyldes at Arbejdsgruppen for Styrkelse af Forsvarsministeriets Opgaveløsning i Arktis (AGFOA) forventes at udgive sin rapport i slutningen af april. Ved at udgive denne foreløbige rapport nu, kan DTU give et input eller virke som referencepunkt til den endelige AGFOA rapport.  

Rapporten har valgt at fokusere på fire områder; kommunikation, overvågning, navigation og kortlægning. Derudover har rapporten et udmærket resumé i starten kom konkretiserer rapportens pointer. Rapporten går til de fire områder på forskellig vis. Således fokuserer kommunikation og overvågning primært på de sociale og økonomiske gevinster, som en forbedring indenfor disse områder vil give. Under navigation påpeges de nuværende mangler indenfor navigationsteknologi og endelig under kortlægning fokuseres der på de behov forskellige aktører har til en forbedret kortlægning af Grønland. Der er naturligvis en overordnet sammenhæng mellem disse perspektiver, men det laver ikke om på, at de hver især lægger tyngden forskelligt og det gør at rapporten bliver sværere at læse.

Rapporten giver ikke et svar på, hvorfor det lige er disse fire områder, der fokuseres på, men når rapporten læses får man indtrykket, at disse fire områder netop er dem som satellitter og droner typisk bidrager til, når det gælder om at løfte en række myndighedsopgaver.

På den måde er rapportens overordnede perspektiv, at der indenfor de udvalgte områder er en række behov, muligheder og problemstillinger, som satellitter og droner kan bidrage til eller afhjælpe med. 

Derfor er rapporten et fint bidrag til den læser som for første gang skal kaste sig over de teknologiske udfordringer og muligheder, der er Arktis. Men det gode arbejde i rapporten lider desværre også lidt af et manglende fokus. Jeg savner helt klart en indledning om hvorfor netop denne rapport er et vigtigt bidrag til den igangværende proces og debat om, hvilke teknologier Kongeriget skal investere i. Tilsvarende mangler den en konklusion og anbefaling omkring synergieffekterne.  På den måde mangler rapporten at fortælle, hvem den skriver til, og det er en skam. For i den noget uklare struktur forsvinder nogle af rapportens rigtig gode pointer fordi man mister overblikket. Som eksempel under ”overvågning” lægger man fint ud med isovervågning og går så videre til række andre overvågningsopgaver, men vender derefter retur til isovervågning, Det virker forstyrrende og for mit eget vedkommende var jeg nødt til i margen at skrive mine egne underoverskrifter for at kunne følge rapportens pointer. Det betyder også, at jeg ikke fandt ud af hvilke synergieffekter jeg skulle kigge efter. Er det på tværs af teknologier eller er det de sociale eller økonomiske gevinster som nye teknologier giver eller et det noget helt tredje? For ordet ’synergi’ fremgår ikke andre steder end på forsiden af rapporten.

Det betyder ikke, at man ikke skal læse rapporten. For har man interesse i Arktis og de udfordringer som findes deroppe, så vil der for de fleste være noget nyt at lære og hente her, specielt hvis man ikke normalt arbejder med teknologi.  For hvis rapporten peger på noget, som er vigtigt, så er det, at meget af den teknologi, som vi tager for givet i Danmark, ikke findes på Grønland og for at nå et dansk niveau kræves der ikke kun massive investeringer men også teknologisk nytænkning. En pointe jeg kun kan håbe vil blive trukket endnu mere frem i den endelige rapport.

Del: