"SPEC OPS, case studies in special operations warfare: Theory and Practice"

SPEC OPS, case studies in special operations warfare: Theory and Practice af
William H. McRaven. Presidio Press, Novato Californien. 1995. 402 s.

Anmeldt af premierløjtnant Morten Biel, Den Kongelige Livgarde.

¨Forfatteren har siden 1978 været medlem af Navy SEAL styrkerne og var, da bogen
blev udgivet, chef for SEAL Team 3. Bogen omhandler speciel operationer i teori
og praksis og er, grundet forfatterens store indsigt og grundige research, meget
fagligt spændende.
Forfatterens mål er at opstille en teoretisk baggrund for specialoperationer, for
derefter at bevise teoriens holdbarhed ved gennemgang af otte historiske cases. De
otte cases benyttes også til at påvise de af krigsføringens grundprincipper, der har
særlig betydning for denne type operationer.
Forfatteren vælger at analysere ud fra seks grundprincipper, der afviger fra de,
der normalt anvendes: Simpelhe dunder planlægningen, sikkerhed og træning under
indøvelsen samt overraskelse, formål og hurtighed under gennemførelsen.
Gennem studiet af de otte cases påviser McRaven hvorledes en overholdelse af de
seks principper, kan reducere krigens friktioner til et niveau, der giver mulighed for
succes og baner vejen for relativ overlegenhed.
Relativ overlegenhed beskriver det punkt, hvor en mindre styrke har opnået en
afgørende fordel overfor forsvaren, som ved det engelske angreb på Tirpitz, hvor
den relative overlegenhed blev opnået da en miniubåd nåede uset gennem det sidste
antitorpedo net, eller da tyske svævefly var landet sikkert på taget af Eben Emael.
Studiet af de otte cases er bygget op over et skelet: Hver case indledes med en
kort indføring i baggrunden for operationen, herunder den politiske og militære
målsætning med operationen. Herefter følger en beskrivelse af selve målet f.eks.
pansring og bevæbning af Tirpitz, samt skibets placering i de norske ijorde.'
Når målet er beskrevet, følger en beskrivelse af angrebsstyrkens sammensætning,
træningsniveau og udrustning, samt baggrundshistorien for den/de officerer
der havde kommandoen over enheden.
Træningen op til operationen bliver gennemgået med vægt på type og
udstrækning samt på de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der blev truffet for at
skjule den kommende operation for modstanderen.
Selve gennemførelsen beskriver hele forløbet, fra styrken forlader basen, til
målet er opfyldt. Der lægges i denne del af forløbet særlig vægt på hændelser i
kampen, der fik betydning for den relative overlegenhed.
Beskrivelsen af træning og gennemførsel er baseret dels på skrevne kilder, men
i de tilfælde hvor det har været muligt, også på interviews med deltagere fra
operationen. Dette giver en stor detaljeringsgrad, der kombineret med nøjagtige kort
og øjenvidne beretninger gør de otte cases til medrivende læsning.
Hver case afsluttes med en analyse, hvor forfatteren, på baggrund af de seks
principper og den relative overlegenhed, vurderer operationen som helhed og ser
på hvilke ændringer, der evt. ville kunne have øget muligheden for succes.
De otte cases forfatteren benytter til at bevise sin teori er:

  • Det tyske angreb på Eben Emeal den 10. maj 1940, hvor tyske svævefly landede på taget af det belgiske fort, der dækkede de tyske invasionsakser ind i Belgien.
  • Det italienske angreb på Alexandria den 19. december 1940, hvor tre bemandede torpedoer fra den italienske flåde sænkede to engelske slagskibe.
  • Det engelske angreb på Saint Nazaire den 27.-28. marts 1942, hvor engelske kommandoenheder ødelagde den eneste tørdok, der var stor nok til at rumme Tirpitz.
  • Mussolinis befrielse den 12. september 1943, hvor tyske specielstyrker befriede II Duce fra det alpehotel, hvor han blev holdt fanget.
  • Angrebet på Tirpitz den 22. september 1943, hvor engelske miniubåde beskadigede det tyske slagskib, mens det havde søgt skjul dybt inde i en norsk Çord.
  • Det amerikanske angreb på Cabanatuan den 30. januar 1945, hvor amerikanerne befriede over 500 krigsfanger fra en japansk fangelejr.
  • Det amerikanske raid mod Son Tay den 21. november 1970, hvor amerikanerne angreb en fangelejr placeret i nærheden af den nordvietnamesiske hovedstad.
  • Den israelske befrielsesaktion ved Entebbe den 4. juli 1976, hvor israelske kommandosoldater befriede gidsler fra lufthavnen Entebbe i Uganda.

De otte cases spænder over 36 år og omfatter hær- og flådeoperationer fra fem
forskellige lande. Dette giver forfatteren mulighed for at bevise sin teoris
fleksibilitet og giver samtidigt et spændende indblik i udviklingen af specialoperationer,
ikke mindst de øgede muligheder nyere teknologi giver.
Bogen er et must for alle, der interesserer sig for specialoperationer, men er
bestemt også læseværdig ud fra et krigshistorisk synspunkt, idet den giver et
detaljeret indblik i nogle af de mest kendte operationer fra anden verdenskrig og
frem.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidskrift_128_aargang_sep.pdf

Del: