Sørøvere på kongens bud. Fortællinger om danske og norske kapere i kamp mod englænderne 1807-14

Kronprins Frederik udsendte et kaperreglement allerede blot otte dage efter Københavns overgivelse og mens briterne stadig var i gang med at gøre de ranede danske orlogsskibe klar til afsejling.

Anmeldt af Søren Nørby
Niels Bjørn Hansen, Den Blå Ugle, 165 sider; Pris 249,95 kr.

Den tidligere mangeårige journalist ved bl.a. DR Niels Bjørn Hansen har begået en flot lille bog om den kamp, som danske kapere førte mod den britiske flådes overmagt i de danske farvande under krigen 1807-14.

Niels Bjørn Hansens bog er inspireret af hans tiptipoldefar Christian Hansen, der med udgangspunkt i Helsingør, hvor han var lods, fik kaperbrev og dermed tilladelse til at føre kaperkrig mod englænderne. Han var en af de mere succesfulde kapere, der med stort personligt mod flere gange fik erobret fjendtlige handelsskib på deres vej gennem Øresund.

Scenen er krigen mod England 1807-1814, der jo som bekendt begyndte med englændernes foragtelige landgang på Sjælland – uden krigserklæring – og efterfølgende bombardement af København. Ved byens overgivelse ranede briterne hele den danske flåde, kronjuvelerne i det danske forsvar.

Uden en flåde havde danskerne kun få muligheder – alle ringe – for at bekæmpe den britiske flåde og de mange handelsskibe, som gennem danske farvande fragtede varer og forsyninger til fjenden.

Det had til briterne, som der efter flådens ran var i den danske befolkning kan måske bedst sammenlignes med den amerikanske befolknings reaktion efter det japanske angreb på Pearl Harboe den 7. december 1941. Uden flåden til at forsvare Danmark måtte man tænkt nyt, og mens flåden byggede et stort antal kanonbåde, kastede mange civile sømænd og redere sig over kaperiet. Her blev mindre sejlskibe udrustet med et par mindre kanoner og en sværtbevæbnet besætning og sendt på togt i de danske farvande.

Vreden mod englænderne sås bl.a. afspejlet i de ofte fantasifulde og eller patriotiske navne – som f.eks. ”Hævneren”, Giengæld”, ”Satisfaction” og ”Patrioten” – som de danske kaperskibe blev navngivet.

Kronprins Frederik udsendte et kaperreglement allerede blot otte dage efter Københavns overgivelse og mens briterne stadig var i gang med at gøre de ranede danske orlogsskibe klar til afsejling. Det detaljerede Kaperreglement sikrede at alt gik ordentligt for sig, og at alle – inkl. kongen – fik deres respektive andele af gevinsterne fra kaperiet. Hvad vigtigere var, at kaperbrevet sikrede, at tilfangetagne kapere ikke straks blev hængt fra rånokken.

Succesfulde kapere kunne tjene enorme formuer på blot et eller to succesfulde togter. I løbet af krigen erobrede danske kapere og orlogsgaster skibe og ladninger til en værdi af mere end 100 millioner rigsdaler. De danske kanonbåde og kapere tvang den britiske flåde til at lade handelsskibene sejle i konvoj, og bandt i 1812 op til 18 linjeskibe, syv fregatter og et antal mindre fartøjer i danske farvande og Østersøen. Den danske indsats var dog på intet tidspunkt i stand til for alvor at true det britiske søherredømme i de danske farvande.

"Sørøvere på kongens bud. Fortællinger om danske og norske kapere i kamp mod englænderne 1807-14" fortæller også om hvad der skete, når en kapring gik galt. Overlevede danskerne et nederlag til briterne endte de som oftest i fængsel om bord i de britiske prisonskibe – aftaklede linjeskibe opankrede i britiske flådehavne. Forholdene om bord var horrible, da briterne, med krigsminister R.S. Castlereaghs ord, så fangerne som en byrde, der nok skulle holdes i live, men heller ikke mere end det. Ikke overraskende kom mange ikke levende hjem fra England.

Niels Bjørn Hansen beskriver indlevende de ofte meget farverige personer, som styrede og bemandede de danske kaperskibe. Det var ikke altid Guds bedste børn, og forfatteren får også fint beskrevet, at det ikke altid står helt klart, om det var nationalitetsfølelse eller jagten på ussel mammon, som drev folkene ombord på kaperskibene.

Bogen fortæller historien om en måske lidet kendt del af krigen 1807-14, og gør det på en spændende måde. "Sørøvere på kongens bud. Fortællinger om danske og norske kapere i kamp mod englænderne 1807-14” skal hermed have min varmeste anbefaling.

Del: