Sænk skibene! Flådens sænkning den 29. august 1943

Forfatter: Søren Nørby

Forlag: Turbine
Diverse: 189 sider; rigt illustreret; 249,95 kr.

 

Anmelder: Mikkel Bøgeskov Eriksen

Sænk skibene! Flådens sænkning er en særdeles spændende og letlæselig bog spækket med billeder og illustrationer. Bogen baserer sig på en række fortællinger fra matroser og flådeofficerer, som deltog i sænkningen af den danske flåde den 29. august 1943. Søren Nørby er lykkedes glimrende med at veksle mellem den overordnede politiske situation og sænkningen af flåden set fra nogle af de personer, som deltog i operationen. Bogen er opbygget efter følgende kapitler: Under tysk kontrol. Søværnets svære tid 1940-43, Operation Safari. Den tyske plan, Sænkningen af skibe på Holmen, Skibene uden for Holmen, Skibene der nåede Sverige, Den danske flåde sænket med ære, Efterspillet. Betydning af flådens sænkning.

Bogen tager udgangspunkt i en beskrivelse af Søværnets situation fra den tyske besættelse og gennem den efterfølgende periode. I denne periode udspillede der sig et mindre ”mytteri”, hvor den daværende chef for den danske flåde, viceadmiral Hjalmer Rechnitzer, blev ”opfordret” til at gå af. Den nye chef, Aage Vedel, tiltrådte med et centralt punkt for øje: Hvordan skulle Søværnet reagere, hvis besættelsesmagten forsøgte at overtage den danske flåde? Vedels plan var at udlevere bomber på skibe i aktiv tjeneste, som efter ordre fra Vedel skulle detoneres og dermed sænke skibene.

Som var det indledningen til en klassisk gyserfilm, beskriver Nørby natten mellem d. 28 og d. 29. august i 1943 som mørk og regnfuld. Tidligt om morgenen d. 29. august ankom tyskerne til Holmen med anmodning om at snakke med den ansvarshavende.  Vedel blev underrettet, og han sagde efterfølgende de to ord, som også er titlen på denne bog: Sænk skibene! Da broen mellem Arsenaløen og Frederiksholm var hævet, måtte tyskerne finde vej via Kongebrovagten. Denne passive spærring gjorde, at tyskerne kunne høre at bomberne blev detoneret på deres vej til Kongebrovagten, og sænkningen af skibene var dermed en realitet.

Nørby kommer hele vejen rundt i sin beskrivelse af sænkningen af flåden, hvilket han beskriver præcist og nøgternt. Bogen skildrer de forskellige situationer for skibene, som ikke befandt sig ved Holmen. Der er eksempelvis en dramatisk beskrivelse af sænkningen af Niels Iuel, som blev angrebet af en tysk jæger. Netop Niels Iuel havde Hitler en personlig interesse i at sikre sig, men det lykkedes besætningen at sejle skibet på grund i Isefjorden.

Da skibet Hvidbjørn blev sænket, udspillede der sig en heroisk kamp. Tre besætningsmedlemmer svømmede under beskydning tilbage til Hvidbjørn for at tage det tyske krigsmarines flag ned og hæve Dannebrog i masten. Dette var et forsøg på at sikre, at skibet gik ned som et dansk skib og dermed dansk territorium. Netop det er en interessant detalje vedrørende Dannebrogs betydning i 1943 set i lyset af, at flaget i år har 800-års jubilæum.

Selvom bogen indeholder mange dramatiske beskrivelser, er der på samme tid også givet plads til nogle jordnære og personlige beretninger. Eksempelvis beskriver Nørby en situation om, hvordan de menige på skibene, på trods af alvoren i situationen, ingen problemer havde med appetitten, efter flere år med rationering, da forsyningen blev gjort tilgængelig for besætningen – eller hvordan skibslægen delte cigaretter ud til besætningen.

Sænk skibene! er en velskrevet bog, som med en detaljeret gennemgang af de begivenhedsrige situationer, der udspiller sig på de enkelte skibe, giver indblik i flådens sænkning, gennem personlige beretninger og fra et overordnet perspektiv.

 

Del: