For Søværn og Søfart” – Danmarks Marineforening i 100 år

Anmeldt af Poul Grooss

Af Hans Christian Bjerg. Udgivet af Danmarks Marineforening den 30. april 2013. Bogen kan rekvireres via mail til landskontoret@marineforeningen.dk mod indbetaling af kr. 250 på konto 1551 – 0002001608 mærket ”jubilæumsbog”. 358 sider illustreret. Pris kr. 250.

Orlogshistorikeren Hans Christian Bjerg har gennemgået aktiviteterne i Danmarks Marineforening i 100 år, og det er der kommet en spændende beretning ud af, som dels dækker nogle interessante nationale aspekter, og som dels beskriver lokale forhold. Bogen er forsynet med lykønskninger omkring jubilæet fra æresformanden, Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, chefen for Søværnets Operative Kommando, chefen for Marinehjemmeværnet, direktøren for Danmarks Rederiforening og Marineforeningens landsformand.

Forfatteren tager sit udgangspunkt i de mange tekniske gennembrud, som kom i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, hvor betjening af det nye, avancerede udstyr krævede uddannelse af orlogsskibenes besætninger. Såvel i udlandet som Danmark krævede det en ny type besætninger, og deres begejstring for mødet med en hel ny verden medførte en del år senere – for eksempel ved 25-års jubilæer - oprettelse af forskellige støtteforeninger, venskabsforeninger etc.

Bogen henvender sig jo mest til medlemsskaren, men hele udviklingen i foreningen afspejler også udviklingen i samfundet og ikke mindst i Søværnet. Forfatteren er snublet over pudsige detaljer i mødereferater, diskussioner om medlemskriterier, optagelse af kvindelige medlemmer og meget andet, blandt andet sætningen ”husk at medbringe sangbog og rationeringsmærker”. Forfatteren nævner også foreningens vanskelige balance mellem på den ene side at være en fornuftig støtteforening, som kunne gavne det danske søværn og dansk søfart og fiskeri, og på den anden side at være en selskabelig forening, som kunne gøre gavn i lokalsamfundet. Samarbejdet mellem foreningen og Marinehjemmeværnet har været betydeligt. Desuden har foreningen arbejdet hårdt for at udbrede kendskabet til og mulighederne for ”Det blå Danmark”.

Ca. halvdelen af bogen beskriver Danmarks Marineforenings baggrund, tilblivelse og historie. Den anden halvdel er tilegnet de mange lokalafdelinger, som hver har fået en detaljeret omtale. Der er 109 lokalafdelinger, som er vidt forskellige, og de beskrives i ”Træk af lokalafdelingernes historie siden 1945”.

I en række appendiks kan man læse om æresmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Her er også en opgørelse over, hvor de årlige sendemandsmøder har fundet sted. Endelig er der fortegnelser over foreningens tegn og emblemer. Bogen er udgivet med støtte fra en række fonde.

Del: