Royal Castles during the 14th Century

Anmeldt af Poul Grooss

”Royal Castles during the 14th Century” af Vivian Etting. Udgivet den 7. februar 2011 af Syddansk Universitetsforlag. 217 sider illustreret. Pris kr. 298.

Foto: Saxo.com

Der er tale om et videnskabeligt værk på engelsk. Bogen har undertitlen “An Analysis of the major Royal Castles with special Regard to their Functions and Strategic Importance”, og den indgår tillige i Nationalmuseets udgivelsesrække som “Publications of the National Museum, Studies in Archaeology and History Vol. 19”.

Forfatteren er ekspert i 1300-tallet, og det er en enorm viden, som ligger til grund for denne bog. Hendes beskrivelse er bygget op omkring kongemagten, og hun viser en sammenhæng mellem borgenes placering og kongens magt. Beskrivelsen af borgene dækker også den del af Danmark, som lå øst for Øresund, og der er desuden medtaget oplysninger omkring tilsvarende byggerier i Norge, Sverige og Nordtyskland for at vise, hvor inspirationen var kommet fra. Der er også enkelte afstikkere til Wales, England og Frankrig.

Kongemagten var direkte afhængig af borgene. Det var herfra magten blev udøvet, og her var de administrative centre i landet. Samtidig lå borgene inde med store lagre af fødevarer, som skulle bruges ved belejringer og krigsførelse. Jyderne har deres egen beskrivelse i bogen. Kongemagten har i 1300-tallet haft det svært med at holde styr på jyderne – og især at få dem til at betale skat!

Læseren får indsigt i livet på borgene, hvorledes de blev bygget og drevet, og hvorfor de blev bygget netop der, hvor de ligger. Hermed introduceres læseren også til problemer omkring belejring, udholdenhed, hærenes mobilitet, finansiering af kampagner etc. Bogen er forsynet med et meget stort antal flotte billeder og tegninger.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_140.aargang_nr.2_2011.pdf

Del:

Emneord