Prisopgave 2019

Krigsvidenskabelig Prisopgave 2019

inden for fagområdet teknologi

I anledning af Det Krigsvidenskabelige Selskabs kommende 150-års jubilæums udskrives i 2019 en prisopgave:

 1. præmie:              12.000 kr.
 2. præmie:              3.000 kr.

Opgaven skal afleveres senest d. 1. september 2019 og bedømmelse vil finde sted frem til d. 15. oktober 2019, hvor de enkelte forfattere vil få direkte besked fra redaktionen.

Prisopgaven skal oplyse om dansk militærteknologi og tænkningen herom på en interessant og levende måde. Den skal skabe overblik over et væsentligt aspekt af det danske forsvars anvendelse af militær teknologi, og kan handle om nutidige eller historiske forhold, eksempelvis inden for områderne:

 • Forsvarets anvendelse af IT
 • Kapløbet mellem pansring og våbenvirkning
 • Droner og sensorer
 • Kunstig intelligens i autonome våben

Besvarelser kan have en eller flere forfattere, der skal være studerende på en dansk uddannelsesinstitution i 2019. Opgaven kan være skrevet på baggrund af et studie eller en opgave, men skal målrettes til Det Krigsvidenskabelige Selskab og tydeligt være tilpasset prisopgavens format:

Formalia:

 • Omfanget er minimum 15 normalsider og maksimum 20 sider (eksklusiv litteraturliste og bilag).
 • Besvarelsen skal bygge på et bredt udvalg af kilder, og gerne inddrage Selskabets Militært Tidsskrift eller artikler fra Krigsvidenskab.dk
 • Indlevering senest d. 1. september 2019.
 • De vindende bidrag belønnes ved prisoverrækkelse i forbindelse med et af Selskabets generalforsamling i foråret 2020.
 • Bedømmelsen foretages af et udvalg på 3 personer inden for fagområdet nedsat af Det Krigsvidenskabelige Selskab.

Yderligere information om prisopgaven kan findes på http://krigsvidenskab.dk/prisopgave-2019 og spørgsmål til opgaven skal sendes til redaktionen på redaktion@krigsvidenskab.dk

Del: