Peter Wessel Tordenskiold

Anmeldt af Poul Grooss

Peter Wessel Tordenskiold af Dan H. Andersen, Lindhardt & Ringhof, 2015; 600 sider; rigt illustreret. Pris kr. 499,95

 

Bogen er en revideret genudgivelse af forfatterens Tordenskiold-biografi fra 2004 med titlen ”Mandsmod og kongegunst”. Den udmærker sig ved, udover at beskrive Tordenskiolds liv og levned, at give en særdeles god beskrivelse af samtiden, så læseren også får serveret de rammer og vilkår, hvorunder Tordenskiold virkede. Det fremgår med al ønskelig tydelighed, at Den store nordiske Krig var en meget stor økonomisk belastning for kongeriget Danmark – Norge. Det forhindrede dog ikke kongen i at tage til Venedig og bruge 200.000 rigsdaler (tre års indtægter fra Øresundstolden) til karneval, vin og kvinder i krigens start. Her svigtede Frederik IV sin russiske allierede, tsar Peter den Store. De mødes så senere i krigen i 1716, men de er ikke gode til at hjælpe hinanden i nød. Tilsvarende er der en særdeles god beskrivelse af Karl XII’s Sverige.

Der er tale om en ganske overdådig udgivelse. For det første er det en flot og præsentabel bog med store sider og store typer, men de gode kort og illustrationer medvirker i høj grad til at forstå Tordenskiolds operationer. Forfatteren er Tordenskiold-ekspert, og et af hans problemer er, at der nu ikke længere er flere kilder om Tordenskiold at øse af, men læseren bibringes alle de hidtidige fortolkninger og forklaringer samt enkelte reviderede fortolkninger.

Hovedpersonen er en kompliceret person, og en del af hans karaktertræk og hans opførsel har adskillige gange under karriereforløbet bragt ham i store vanskeligheder. Det, som de ældre generationer har lært om Tordenskiold, har ikke været særligt nuanceret, og de fleste myter er frit opfundne, og ophavsmanden til de fleste af dem, er Caspar Peter Rothe, som udfærdigede en Tordenskiold-biografi omkring 1747. Han har ikke været belastet af kildekritik. Når Tordenskiold har mødt modstand i Flåden eller ved hoffet, så har der ikke udelukkende været tale om ondsindede konspirationer mod en initiativrig søofficer med god dømmekraft.

Tordenskiolds ambitioner har været enorme. Han var utvivlsomt en dygtig sømand og en dygtig leder, men han var illoyal over for sine foresatte, han ”bøjede” ordrer og direktiver, så de passede bedre til hans personlige planer. Han kunne ikke tøjle sit temperament, og han var lige glad med sine underordnedes kår. Han var voldelig, men det var han jo ikke ene om på den tid. Han så kun opad i systemet og foretrak en direkte kontakt med den enevældige majestæt. Forfatteren bibringer læseren et godt kendskab til Flådens administration, til lønvilkårene og om forholdene omkring den enevældige konge.

Tordenskiold var klar over, at Den store nordiske Krig ikke varede i al evighed, så det gjaldt om at få nogle resultater og udnævnelser, mens tiden var til det. Han har tilsyneladende selv været med til at iscenesætte sin berømmelse ved at betale for nogle såkaldte skillingsviser, som berømmede ham. Ingen tvivl om, at Tordenskiold var både initiativrig, fandenivoldsk og frygtesløs og han havde et godt overblik i en kampsituation. Han var gudfrygtig af natur, men i bogens slutning får læseren også et lille indblik i hans forbrug af vin og spiritus og lidt om børn født uden for ægteskab.

Der er fortsat nogle uklarheder omkring omstændighederne omkring Tordenskiolds ulykkelige død i en duel i 1720, og kilderne kan som sagt ikke kaste meget nyt lys over sagen. Forfatteren tager dog livet af konspirationsteorierne, som har haft fine forhold at trives under, da nogle af de svenske nøglepersoner havde relationer til Karl XII’s død og andre svenske hofintriger. Det er som nævnt en overdådig bog, og vi kan fortsat være stolte af Tordenskiold som en af vore store søhelte, men han står nu i en mere realistisk belysning, og hans karriere var ikke en ubrudt række af succeser.

Del: