Log ind

Prisopgave 2020

Skærmbillede 2020-02-11 kl. 13.34.33.png

Krigsvidenskabelig Prisopgave 2020

inden for fagområdet forsvars- og sikkerhedspolitik

I anledning af Det Krigsvidenskabelige Selskabs kommende 150-års jubilæums udskrives i 2020 en prisopgave:

1. præmie:              12.000 kr.
2. præmie:                 3.000 kr.

Opgaven skal afleveres senest d. 1. september 2020 og bedømmelse vil finde sted frem til udgangen af oktober 2020, hvor de prisvindende forfattere vil få direkte besked fra redaktionen.

Prisopgaven skal oplyse om dansk militære forhold ud fra en samfundsvidenskabelig tilgang på en interessant og levende måde. Den skal skabe overblik over et væsentligt aspekt af det danske forsvar og politiske aspekter af militæret, og kan handle om nutidige eller historiske forhold, eksempelvis inden for områderne:

 • Forsvaret og hærens politiske situation
 • Indenrigs- og udenrigspolitiske opgaver
 • Tidligere forsvarsforlig
 • Informationspåvirkning som demokratisk udfordring

Besvarelser kan have en eller flere forfattere, der skal være studerende på en dansk uddannelsesinstitution i 2020. Opgaven kan være skrevet på baggrund af et studie eller en opgave, men skal målrettes til Det Krigsvidenskabelige Selskab og tydeligt være tilpasset prisopgavens format:

Formalia:

 • Omfanget er minimum 15 normalsider og maksimum 20 sider (eksklusiv litteraturliste og bilag).
 • Besvarelsen skal bygge på et bredt udvalg af kilder, og gerne inddrage Selskabets Militært Tidsskrift eller artikler fra Krigsvidenskab.dk.
 • Tilmeldingen foregår løbende til redaktion@krigsvidenskab.dk, dog senest d. 30. juni 2020.
 • Indlevering af opagaven skal ske senest d. 1. september 2020.
 • De vindende bidrag belønnes ved prisoverrækkelse i forbindelse med Selskabets generalforsamling i foråret 2021.
 • Bedømmelsen foretages af et udvalg på 3 personer inden for fagområdet nedsat af Det Krigsvidenskabelige Selskab.
 • Opgaven skal være skrevet til Det Krigsvidenskabelige Selskab og ikke være udgivet andre steder eller være identisk med en tidligere fremsendt universitetsopgave.

Spørgsmål til opgaven skal sendes til redaktionen på redaktion@krigsvidenskab.dk.