Log ind

Det Krigsvidenskabelige Selskabs prismedalje - Saint-Germain medaljen

§1

Det Krigsvidenskabelige Selskabs medalje er indstiftet af Selskabet i året 1924 til minde om generalfeltmarskal, greve Saint-Germain. Medaljen er tilvejebragt for Selskabets egne midler og midler fra forlagsboghandler Ove Trydes mindelegat. 

§2

Det Krigsvidenskabelige Selskabs medalje kan tildeles sådanne medlemsberettidige officerer, som gennem krigsvidenskabeligt arbejde viser selvstændighed og evne til at analysere og behandle krigsvidenskabelige problemer. 

Medaljen uddeles fortrinsvis på grundlag af en af Selskabets bestyrelse foretagen bedømmelse af besvarelser af stillede prisopgaver, men kan også i særlige tilfælde tildeles for en mere almindelig indsats for krigsvidenskab. 

§3

Beslutning om uddeling af medaljen træffes af Det Krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse.

Der føres en protokol over hvilke officerer, der har modtaget medaljen. Her anføres endvidere en motiveret redegørelse for bestyrelsens beslutning. 

§4

Det Krigsvidenskabelige Selskabs medalje kan uddeles i guld, sølv og bronze. I guld kan den dog kun uddeles for besvarelsen af selskabets prisopgaver. 

På medaljen indgraveres modtageres navn og dato for tildelingen. 

§5

Stemplerne til medaljen opbevares på Den Kongelige Mønt. 

 

Tildelte Saint-Germain medaljer 1924-2022:
Siden Det Krigsvidenskabelige Selskabs medalje blev indstiftet i 1924 til minde om generalfeltmarskal, Greve Saint-Germain, har selskabet tildelt medaljen således (titlerne er forkortede, P = Prisopgave).

1925: Sølv - Kaptajn, underdirektør U. S. Andersen-Høyer: Civilindustriens krigsproduktion under 1. Verdenskrig (P).

1928: Sølv - Premierløjtnant S. A. Andersen: Luftmålskydningens teori, anvendelse og fremtid (P).

1931: Guld - Kaptajn S. F. H. J. Bjørke: Forsvar og overvindelse af vandhindringer (P).

1933: Sølv - Kaptajn F. K. Foss: Luftværnsartilleriet i udlandet og et dansk i fremtiden (P).

 1934: Guld - Kaptajn S. A. Andersen: Civilbefolkningens beskyttelse under luftangreb (P).

1934: Bronze - Kaptajn N. S. J. Bjerre: Civilbefolkningens beskyttelse under luftangreb (P).

1939: Sølv - Kaptajnløjtnant M. P. M. Boisen: Organisation og anvendelse af lufttidskræfter (P).

1939: Sølv - Kaptajnløjtnant A. V. Hensch: Kryptofotograferingens mål, midler og udførelse (P). 

1965: Sølv - Oberst W. E. O. Lawaetz: Fortjenstfuld indsats gennem længere årrække på det krigsvidenskabelige område.

1966: Sølv - Generalmajor E. Kragh: Fortjenstfuld indsats gennem længere årrække på det krigsvidenskabelige område.

1966: Sølv - Major J. W. G. Norrie: Afhandling om Hærstabens historiske arbejder.

1966: Bronze - Oberstløjtnant K. E. Gabel-Jørgensen: Organisationen af en dansk brigade 1970-75 (P).

1966: Bronze - Kaptajn H. B. Konradsen: Østersøen og dansk udenrigs- og militærpolitik (P).

1968: Bronze - Obertløjtnant E. Bassing: Danmarks sikkerhedspolitike muligheder efter 1969, såfremt NATO forlades.

1970: Bronze - Major O. B. M. Jensen: Forsvar og økonomi i 1970'erne (P).

1973: Bronze - Oberstløjtnant M. Vesterdal: Hærens genordning 1864 - 1870 (P).

1975: Sølv - Premierløjtnant E. O. A. Hedegaard: Christian IV og "Den røde Fjer".

1976: Sølv - Oberst M. Rosenløv: Mangeårigt virke i Det Krigsvidenskabelige Selskab.

1982: Sølv - M. H. Clemmesen: Jyllands Landforsvar fra 1901 til 1940 (P).

1986: Sølv - Oberst N. Berg: Oversættelse til dansk af Carl von Clausewitz' værk: "Vom Kriege".

1988: Sølv - Oberstløjtnant K. V. Nielsen: 25 år som redaktør på Militært Tidsskrift samt enestående indsats for den militære videnskabelighed.

1991: Bronze - Generalmajor A. C. B. Vegger: Udvikling af det danske doktrinære grundlag for forsvarskampen i årene efter Anden Verdenskrig.

1992: Bronze - Overkontorbetjent S. E. Jensen: 28 1/2 års virke for Det Krigsvidenskabelige Selskabs Ekspedition.

1994: Sølv - Generalløjtnant K. G. H. Hillingsø: For en mangeårig indsats som formidler af og inspirator for officerskorpsets krigsvidenskabelige uddannelse og udvikling.

1997: Sølv - Svenske Kunglika Kriksakademien: I anledning af akademiets 200-års jubilæum.

2005: Guld – Michael H. Clemmesen: For hans usædvanligt store engagement i den danske krigsvidenskabelige forskning og hans energiske bidrag til at etablere og vedligeholde en bred og kritisk offentlighedsdebat om forsvarspolitik, forsvarets strategi, struktur og doktriner, gennem et langt og professionelt liv.

2021: Bronze - Ole Alex Pagh-Schou: For hans prisopgave "Sovjetunionens militærdoktrin", som ikke kunne udgives i 1978, men som i stedet blev udgivet i 2020 (P).