Nu er jeg ikke den store taler – om at holde tale på arabisk

Christian Aziz, lærer, underviser i Dansk Røde Kors, Sprogofficer (arabisk 2006‐2008,  omskolet til søværnet). Udsendt 2008 på støtteskibet Absalon til Adenbugten i  TF150.

 

Mangen en tale til en typisk dansk familiefest med suppe, steg og is i et af  landets utallige forsamlingshuse er i tidens løb blevet indledt med disse lidet  inspirerende ord.   Om bord på støtteskibet Absalon i Adenbugten ud for Afrikas Horn i  efteråret 2008, syntes ovenstående scenarium langt væk. Undervejs i min  udmønstring havde jeg som sprogofficer med speciale i arabisk været igennem  et bredt spektrum af opgaver på mange niveauer lige fra trivielle tolkeopgaver  med skibsbrudne yemenitiske fiskere og formodede pirater hen over  oversættelser og aflytninger af mere hemmelig karakter, til rådgivning af  selveste admiralen i kulturelle anliggender. Alt i alt en rigtig god mission. Jeg  manglede blot at få afprøvet én ting: ceremonielt sprogbrug. 

Som sprogofficer i arabisk lærer man primært at tale den egyptiske dialekt,  da den er videst forståelig i de arabisktalende lande. En af hovedårsagerne til  den egyptiske dialekts udbredelse er, at Cairo har været for Mellemøsten, hvad  Hollywood har været for store dele af den vestlige verden, nemlig centrum for  filmproduktion. Og alle disse film er så blevet distribueret rundt i hele  Mellemøsten hånd i hånd med den dialekt, de er indtalt på – altså den  egyptiske. 

Det arabiske fællessprog, Moderne Standard Arabisk (MSA), som kun er  for de ’alfabetiserede’, får man i mundtlig sprogproduktion som sprogofficer  kun mulighed for at bryde sit hoved (og tunge!) med i disciplinen ’ceremonielt  sprogbrug’. Her lærer man en grundskabelon til at holde en åbningstale i  forbindelse med et officielt møde, en konference, en festmiddag eller lignende.  Det fantastiske ved talen er, at den kan tilpasses rigtig mange situationer, idet  grundskabelonen på strategisk udvalgte steder har nogle  indsætningsmuligheder. Således er det muligt at holde talen både som vært og  som gæst, at tale til alt fra statsoverhoveder til gejstlige samt at indskyde  bemærkninger om eksempelvis bekæmpelse af pirateri som et fælles mål.  

At få lov til at holde denne tale vækker for en del sprogofficerer lige så stor  glæde som Hamlets ’at være eller ikke at være’‐monolog gør det for klassiske  skuespillere. Det skyldes, at det simpelthen lyder smukt, dannet og på alle  måder emmer af klasse, når man fremfører talen på MSA. 

Da jeg til et ledelsesmøde erfarede, at en yemenitisk delegation fra landets  kystvagt skulle om bord på Absalon og evaluere en fælles øvelse samt drøfte  strategiske mål for vores tilstedeværelse i missionsområdet, øjnede jeg straks  chancen for at få lov til at åbne konferencen med ceremonielt sprogbrug.  Skibsledelsen lod sig hurtigt overtale, selvom de godt nok var lidt skeptiske, da  jeg først havde oversat talens indhold til dansk for dem: Højtærede publikum!  Højtærede flotilleadmiral! Vi byder jer varmt velkommen og takker jer for jeres  gavmilde tilstedeværelse. Vi er yderst taknemmelige for denne mulighed for at  mødes og diskutere emner af fælles interesse. I disse svære tider, som vi i  øjeblikket bevidner, er folkeslagenes gensidige tilnærmelse både som individer og  som kulturer af yderste vigtighed. Vi håber gennem dette samarbejde at kunne  tage vigtige skridt mod dette mål. Vi håber også for fremtiden at kunne styrke vort  samarbejde inden for bekæmpelse af pirateri og at blive tilskikket flere lejligheder i  gensidigt regi. Slutteligt ønsker vi endnu en gang at udtrykke vor dybtfølte  taknemmelighed for jeres gavmilde tilstedeværelse. Modtag vor højeste agtelse  og mest vidtstrakte påskønnelse. Tak. 

Skibsledelsen var lidt ængstelig ved, at talen var mere generel end konkret.  De kiggede mere på indhold end form. Når jeg selv læser oversættelsen, kan  jeg godt forstå deres tankegang. Men talen skal heller ikke holdes på dansk til  ære for et dansk publikum. Den skal holdes på arabisk til ære for et arabisk  publikum. Og det blev den om bord på Absalon hin dag i oktober 2008. Som  den er blevet holdt så mange gange før i den arabiske verden af danske  sprogofficerer, og som den forhåbentlig vil blive det det mange år endnu – for  den går altid rent ind.  

 

PDF med originaludgaven af Militært Tidsskrift hvor denne artikel er fra:
PDF iconmilitaert_tidsskrift_138.aargang_nr.4_2010.pdf

 

Litteraturliste

Del: