Michael H. Clemmesen og Marcus S. Faulkner: "Northern European Overture to War, 1939 – 1941 – from Memel to Barbarossa"

Foto: Brill.com

Bogen er udgivet som ”Volume 87” i serien ”History of Warfare”. Seriens øvrige titler kan findes på www.brill.com/hw. Bogen rummer artikler fra 23 forfattere, og Michael Clemmesen og Marcus Faulkner har sammenfattet og kommenteret de mange forskelligartede bidrag.

Forfatterne er fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tyskland, Rusland, Storbritannien, Israel og USA. Bogen er ganske enestående. For det første har forfatternes vidt forskellige baggrunde, og for det andet skriver de hver for sig en sammenfatning af hver deres specialområde, opdateret med den nyeste forskning. Hermed får læseren en helt fantastisk indføring i hele optakten til Den anden Verdenskrig. Fokus er på Nordeuropa, og der gives en detaljeret redegørelse for hvert enkelt land og dermed også for stormagternes relationer til de mange småstater, som med forskellig succes søgte alliancer og garantier, da situationen langsomt løb dem af hænde i slutningen af 1930’erne. Det har været et stort arbejde for Clemmesen og Faulkner at samle alt dette materiale, men resultatet har været alle anstrengelserne værd.

Der er fem afsnit, hvor der første omhandler stormagterne og deres forhold til Nordeuropa. Det andet afsnit omhandler Molotov-Ribbentrop-pagten, angrebet på Polen og det sovjetiske pres på de tre baltiske lande. Næste afsnit handler om Skandinavien og det tyske angreb på Norge og Danmark i 1940. Afsnit fire behandler de sovjetiske forberedelser op til ”Operation Barbarossa”. Afsnit fem rummer tre artikler om historiografien.

Den strategiske udvikling i Nordeuropa blev præget af to overordnede stridsspørgsmål: Den kommende tysk-britiske kamp om kontrol med adgangsvejene til Nordatlanten og den langsigtede tysk-sovjetiske kamp om dominans over tidligere besiddelser i Central- og Østeuropa.

Azar Gat skriver blandt andet om bombning af civile mål under ”Slaget om England”, hvor Hitler har forbudt det, men hvor Luftwaffe ved en fejltagelse bomber boligområder, og hvor RAF derefter angriber tyske byer. Jeppe Plenge Trautner giver i sin artikel en god fremstilling af Chamberlain, som har fået et trist eftermæle, men hvor mange af hans synspunkter blev delt af samtiden. Interessant er Chamberlains prioriteringer af RAF: Bomber Command skal styrkes, for den skal afskrække fra krig. Fighter Command skal derimod svækkes, for den udgør et offensivt potentiale, som kan deployeres.

Andrew Lamberts artikel om den britiske brug af sømagt i krigens første otte måneder er fremragende, og han giver også tidligere historikere et par ord med på vejen: Den britiske planlægning i 1930’erne kunne ikke forudse, at Tyskland, Italien og Japan ville gå sammen i en krig. Storbritannien ville ikke være gået ind i krigen, hvis det kunne forudses, at Frankrig faldt til Tyskland efter en kortvarig kamp. Endelig nævner han, at de tyske ubåde ikke var særlig imponerende i hverken antal eller præstationer i krigens første 10 – 12 måneder, men først herefter fik afgørende betydning. Admiralitet havde et mareridtsscenarie: Hvad nu, hvis Sovjetunionen gik sammen med Tyskland i krigen, så alle de sovjetiske ubåde fik tyske besætninger eller kom under tysk kommando? Det blev dog ikke til noget. Den indledende britiske flådestrategi var sund nok, argumenterer han.

Boris Sokolov skriver om Sovjetunionens krigsforberedelser i de to år, hvor krigen godt nok rasede, men ikke kom ind på sovjetisk territorium – bortset fra grænseområdet til Finland. Her er interessante iagttagelser omkring Sovjetunionens tidlige erkendelse af en kommende krig mod Tyskland – allerede inden Vinterkrigen sluttede i marts 1940.

Toomas Hiio giver en malende beskrivelse af de sovjetiske forberedelser i Estland fra Molotov-Ribbentrop-traktaten og frem til ”Operation Barbarossa”. Han beskriver klart og tydeliget styrkerne fra Den røde Hær og Flåde, deres dårlige udrustning, deres slette opførsel samt NKVDs arrestationer, likvideringer og deportationer af ”samfundsskadelige elementer”. Lars Ericson Wolke beskriver  i denne periode, hvad svenske efterretningsfolk kunne indhente af informationer i de baltiske lande og Finland om sovjetiske troppebevægelser.

For den danske læser er der et godt indlæg af H. C. Bjerg, som redegør for den noget komplicerede baggrund for, at den danske flåde ikke foretog sig noget den 9. april 1940. Viceadmiral Hjalmar Rechnitzer udførte regeringens politik, og hans personlige kendskab til den tyske flådechef, Grossadmiral Erich Raeder, medførte alt for stor tillid til Tysklands motiver og handlinger i april 1940. Omkring ”Weserübung” bidrager andre forfattere med nye vinkler på krigsførelsen. Der udkommer ikke så mange bøger om Den anden Verdenskrig, hvor baggrunden og strategien for udviklingen i Nordeuropa bliver diskuteret. Denne bog kan varmt anbefales for den historisk og strategisk interesserede læser, og den vil helt sikkert give læseren ny aspekter.

Redigeret af Michael H. Clemmesen og Marcus S. Faulkner. Udgivet den 19. juni 2013 af forlaget Koninklijke Brill NV, Leiden, Holland. 520 sider illustreret. ISBN 9789004249080. Pris: € 158/$ 220.

Del: