Maria Nurowska: "Min ven forræderen"

Anmeldt af Poul Grooss

Udgivet af Forlaget Ellekær den 22. marts 2013. ISBN 978-87-92173-16-4. 307 sider. Pris kr. 265.

Det er en livsberetning om den polske oberst Ryszard Kuklinski, der valgte at samarbejde med CIA fra 1972 til 1981. Oberstens livshistorie er nedskrevet af en af Polens mest berømte forfattere, Maria Nurowska, som efter en række besøg og lange samtaler med Kuklinski i USA stykkede samtalerne sammen til en romanbiografi. Bogen blev først udgivet efter oberstens død, for det var hans udtrykkelige ønske. Bogen er oversat fra polsk til dansk af Anna Werenberg.

Det er en lang og smertefuld beskrivelse, som i visse henseender er med til at understrege hele Polens tragiske historie for læseren. Hovedpersonen blev født i 1930 og gik ind i den polske hær i 1947. På det tidspunkt var hæren endnu ikke kommunistisk, men det blev den kort tid efter. Da Warszawapagten blev oprettet i 1955, regnede mange det for en parallel til NATO, men Kuklinski fortæller åbenhjertigt om det sovjetiske jerngreb om organisationen, hvor alle betydende poster går til sovjetiske officerer. Han blev vurderet som en dygtig officer til planlægning og briefinger, og han får derfor betroet mere og mere arbejde. I 1972 får han lejlighed til at deltage i sejlads med sejlbåd helt til Holland. Der var tale om en indhentning af efterretningsoplysninger. Her lykkes det ham at kontakte militært personel på den amerikanske ambassade, og han får et møde i stand. Trods hans manglende hjertevarme for den kommunistiske sag bliver han et par år senere alligevel sendt til Moskva for at gennemgå det sovjetiske generalstabskursus, og efter hjemkomsten bliver han en nøgleperson i den polske forsvarsstab med kendskab til Warszawapagtens planer, det polske forsvars muligheder og begrænsninger og meget mere.

Han lækker alt, hvad han kan til amerikanerne. Oprindeligt ville han have haft hjælp fra amerikanerne til at indlede en militær opstand mod den sovjetiske overmagt, men det får amerikanerne ham talt fra. Han ville også gerne have samarbejdet med den amerikanske hær, men bliver hurtigt klar over, at det er CIA, som modtager hans materiale, som i tidens løb bliver til ca. 35.000 sider. En opstand, siger CIA, vil hurtigt blive nedkæmpet og blot blive endnu en blodig episode i Polens historie. Som spion kan han gøre nytte og gavne fredens sag. En vigtig detalje er, at Kuklinski ikke modtog nogen penge overhovedet for sin indsats. Det var overhovedet ikke hans motiv at berige sig.

Han er flere gange ved at blive afsløret, og en del af hans indsats må betegnes som ret amatøragtig, men det går godt i ca. 9 år. Jorden begynder at brænde under ham, da en tale, han har skrevet til en general som forberedelse til undtagelsestilstanden, bliver afleveret i kopi til CIA, som lækker den til Vatikanet, som kan bruge informationerne. Problemet er bare, at der blev rettet i teksten, og den lækkede udgave er kun kendt af en håndfuld personer. Det lykkedes for amerikanerne at evakuere Kuklinski, hans kone og deres to voksne drenge. De flytter alle til USA, hvor de i årevis lever med beskyttelse af bodyguards. Drengene flytter efterhånden hjemmefra efter murens fald, men i 1994, længe efter Den kolde Krigs ophør, bliver begge sønner dræbt ved mystiske hændelser. Den ene forsvinder sammen med en ven under en sejltur ved Florida, som omfattede dykninger, og den anden bliver dræbt af en truck uden nummerplader, som tre gange kører over offeret. Det sidste kunne måske være en indikation på, at der stod både hævn og højere magter bag disse to dødsfald.

Bogen er interessant på mange måder. Den spiller i høj grad på, hvem der er forræder: Er det Kuklinski eller Jaruzelski? Hvad gik den sovjetiske krigsplanlægning ud på? Hvem var det til gavn for? Hvad ville der ske med Polen, hvis en krig udviklede sig til også at omfatte atomvåben? Hvad fik Reagan-administrationen ud af Kuklinskis papirer? På det lavere niveau er der detaljer om Kuklinskis dagligliv om, hvorledes han kunne skaffe disse informationer og bringe dem videre. Han slører det med at optræde som stabens skørtejæger, men læseren bliver ikke helt overbevist om, at det alt sammen er skuespil i en god sags tjeneste.

To-tre år efter sin flugt afslutter Polen retssagen mod den flygtede spion, som idømmes dødsstraf (in absentia) og fradømmes sit polske statsborgerskab. For at undgå at blive statsløs fik han amerikansk statsborgerskab. I 1997 ophæver den polske stat denne dom. Kuklinski døde i 2004 og blev begravet på Powaskie-kirkegården i Warszawa, på den allé, som udgør ”helte-afsnittet”. CIA hylder ham som ”den første polske officer i NATO”.

Efter Maria Nurowskas afslutning bringes en forklarende tekst af Benjamin B. Fischer, som er ansat hos CIA som historiker. Han redegør blandt andet for de beskyldninger, som i tidens løb er blevet rettet mod oberst Kuklinski, både før og efter murens fald. Herunder også den polske befolknings holdning til general Jaruzelski, hvor befolkningen jo også kan se ham som enten frelser eller forræder.

Af hensyn til danske læsere har Jens Ellekær forsynet bogen med forklarende noter om polske og sovjetiske nøglepersoner, Polens historie med mere. Bogen er udgivet med støtte til oversættelsen fra The Poland Translation Program/Book Institute Poland.

Udgivet af Forlaget Ellekær den 22. marts 2013. ISBN 978-87-92173-16-4. 307 sider. Pris kr. 265.

 

Del: