Læserbrev 4. september 1970

Hr. redaktør.

I september-nummeret af »Militært tidsskrift« var under den fælles overskrift »Forsvaret til debat« optaget dels »En kommentar«, underskrevet af »En kreds af officerer«, dels to artikler, hvoraf jeg havde skrevet den ene. Da jeg har bragt i erfaring, at man heraf har sluttet, at jeg er medlem af kredsen, skal jeg gøre opmærksom på, at det er jeg ikke. Jeg skal ikke her tage stilling til kommentarens indhold, men kun bemærke, at jeg finder det mærkeligt anonymt at publicere stærkt kritiske kommentarer til en med navn underskreven artikel - i et tidsskrift, der er organ for et selskab med formålet at fremme militær videnskabelighed.
 

Litteraturliste

Del: