Kysser himlen. En jagerpilots historie

Titel: Kysser himlen. En jagerpilots historie
Forfatter: Thomas (MET) Kristensen
Forlag: Politikens Forlag
Diverse: Udgivet 2017, 425 sider; pris: 300,- kr.
Anmelder: Hans Peter H. Michaelsen, major, militæranalytiker. 

Thomas Kristensen er Danmarks pt. mest erfarne jagerpilot med mere end 3500 timer ved styrepinden i en F-16 og han har deltaget i alle Flyvevåbnets operative kampindsatser fra luftkrigen i Balkan 1999 over indsatsen i Afghanistan i 2003, luftkampagnen mod Gadaffistyret i Libyen i 2011 til indsatsen mod Islamisk Stat i 2015-16.

”Kysser Himlen” er en personlig beretning fortalt gennem parallelle handlingsforløb om forfatterens tid som pilot og en dagligdag med flyvninger, øvelser og ikke mindst skarpe operationer. Læseren tages med op i cockpittet glimrende suppleret med en række illustrationer, og herigennem får man indblik i det meget stærke broderskab som findes i en kampeskadrille, men også den tvivl samt de personlige overvejelser MET gør sig, når han fungerer som sikkerhedspolitikkens skarpt hvæssede kniv, der dag efter dag kaster bomber, som smadrer militære installationer til ukendelighed og ender eller lemlæster menneskeliv på en brøkdel af et sekund. 

Men bogen er ikke kun en beretning om METs eget liv fra ungdomstiden, tiden som sergent og reserveofficer i Garderhusarregimentet over Flyveskolen, pilotuddannelsen i USA til F-16 pilot. En ung jagerpilot som konstant suger til sig fra sine erfarne kolleger og som gradvist udvikler sin identitet i retning af en erfaren, frygtløs og sorgløs kamppilot. Hvordan han bliver leder af komplekse flyoperationer og fungerer som planlægger i NATOs luftoperationscenter under Libyenkrigen, tillige med rollen som nybagt familiefar og de overvejelser det giver anledning til.

Det er også en historie om udvikling og tilpasning af Flyvevåbnets kampflyvåben igennem 25 år. En udvikling som sker gradvist pga. sikkerhedspolitiske ændringer som følge af Danmarks aktivistiske udenrigs- og sikkerhedspolitik efter ophøret af den kolde krig kombineret med teknologiske opdateringer, som giver F-16 flyet helt nye våben og operative muligheder, hvorved opgaver og arbejdsvilkår for piloterne ændres markant.

Men det er også historien om en periode med nærmest kronisk pilotmangel efterhånden som de erfarne piloter bliver tiltrukket af det velbetalte, forudsigelige og dermed familiemæssigt attraktive liv som pilot hos SAS. Det er historien om de mange eskadrilleudvekslinger, hvor NATO-landenes kampeskadriller træner sammen og lærer af hinanden. Det er historien om hele flyvevåbnets udvikling efter den kolde krig, hvor professionalismen gradvist skærpes igennem målrettet deltagelse i internationale øvelsesaktiviteter. Det er historien om, hvordan Flyvevåbnets kampflykapacitet gentagne gange reduceres og hvor tidligere tiders ”kampflyånd” langsomt ændres, efterhånden som bureaukrati og økonomisk tænkning får større fokus.

MET har skrevet en spændende og meget læseværdig bog, som kan anbefales til alle med interesse for danske kampfly og luftoperationer i tiden efter den kolde krig. Bogen giver størst udbytte for den militært kyndige læser, som har kendskab til det militære begrebsapparat som anvendes og dermed kan sætte METs oplevelser ind i en større sammenhæng. Men bogen kan også læses uden forudgående kendskab til Forsvaret og Flyvevåbnet og give et indblik i den fascinerende verden som jagerpilotens arbejde udgør.

MET har i alle sine 24 år i cockpittet i F-16 befundet sig i Forsvarets skarpe ende og det betyder, at vi ikke kommer ned bag de overvejelser og beslutninger, der fører til de ændringer og ændrede krav som gradvist rammer MET og hans eskadrillekolleger. Men bogen fremstår som en velskrevet og interessant førstehåndsberetning både i og uden for cockpittet og udgør dermed et vigtigt vidnesbyrd om udviklingen af Danmarks kampflyvåben efter den kolde krig.  

Del: