Krigen ved verdens ende – Christiansø 1806 - 1808 - boganmeldelse

af Rasmus Voss. Udgivet af Forlaget Sohn den 18. september 2012. 429 sider illustreret. Pris kr. 349,95 (vejledende).

Forfatteren er barnebarn af lægen Tage Voss fra Christiansø, og han har derfor fra barnsben haft et godt kendskab til de små øer, og titlen ”Krigen ved verdens ende” er ganske godt valgt. Han er historiker, og det er en flot bog, som han har udgivet. En meget stor del af bogen bruges til at beskrive hele baggrunden for krigen i Østersøen fra 1806 til 1808. Læseren får indsigt i, hvad kaperkrigen gik ud på, hvad rivaliseringen mellem hær og flåde medførte, og hvorledes forholdet var mellem myndighedspersonerne, specielt amtmanden, guvernøren og kommandanten på Bornholm og fæstningskommandanten på Christiansø. Set fra Christiansø lå Bornholm ret afsides. Desuden får man indsigt i, hvad datidens handelsskibe sejlede med og hvorledes skibene blev sejlet. Da ”Flådens Ran” finder sted i oktober 1807, gav det anledning til en opblussen af kaperiet, som jo var en slags statsautoriseret sørøveri, og Christiansø såvel som Bornholm blev udmærkede baser for kaperne, og de tiltrak sig hermed opmærksomhed fra britiske orlogsskibe. Der bliver tillige redegjort for Sveriges særlige stilling som temmelig lunken allieret for Storbritannien samt for Ruslands tiltagende magt i Østersøområdet, Preussens handel og meget mere. De store træk i hele perioden med Napoleonskrigene bliver derfor gennemgået for endelig at nå frem til den afgørende dato, som var den 24. oktober 1808, hvor en engelsk eskadre gjorde et halvhjertet forsøg på at erobre Ertholmene, inden sejlsæsonen sluttede det år. Da den britiske indsats ikke blev afsluttet med en erobring af fæstningen på Christiansø, blev det i dansk optik til en strålende sejr, for der var ikke så meget andet positivt i de år.

Bogen kommer tæt på øens kommandant og hans egen personlige baggrund. Han var en respekteret chef, som tog sin opgave alvorligt, men lige så snart han skulle bruge noget, som kostede penge, hvad enten det var krudt, kanoner eller rugmel, så skete der ikke ret meget. Som chef sloges han med det han havde, og da det britiske angreb ebbede ud, havde han tilsyneladende også opbrugt øernes krudtbeholdning.

En af pudsighederne ved at læse bogen er, at forfatteren afslører, at hele den britiske operation blev initieret af en fejllæsning af et søkort over Ertholmene, hvor det britiske admiralitet havde byttet rundt på en sømil og en kvart sømil og dermed fejlagtigt troede, at havnen på Christiansø var fire gange større og kunne bruges til en flåde af linieskibe. Gennemgangen af krigen er en historie, som bliver godt fortalt, og forfatterens omfattende forskning i de mange kilder afslører også en række ukendte sider af tiden under ”Englandskrigene”. De helt almindelige dagligdags forhold bliver forklaret, og læseren får indblik i de lokale fiskeres liv som indbyggere på Ertholmene, som sømænd og som soldater på et fort ved verdens ende.

Bogen er flot illustreret med blandt andet mange stemningsfyldte fotos fra øerne, og den er forsynet med omfattende noter, litteraturlist, ordliste og navneregister. Rent sprogligt er der hist og her nogle ”smuttere”, idet forfatteren forfalder til dagligt talesprog. Eksempelvis er der blandt det danske sprogs mange gloser mulighed for at beskrive en kaperkaptajns bekymrende økonomiske situation på anden måde end ved at nævne, ”at han var på røven”.

Poul Grooss, kommandør, Center for Militærhistorie, Forsvarsakademiet.
 
 PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidsskrift_141.aargang_nr.4_2013.pdf

Del: