Kreml i Krig: Ruslands brug af militær magt

Redaktører: Niels Bo Poulsen og Jørgen Staun

Forlag: Djøf Forlag

Sider: 328

Pris: 340,- kr.

Bogen analyserer Ruslands forudsætninger og militære konflikter i kølvandet på Sovjetunionens opløsning, hvilket blandt andet indebærer konflikter med Georgien, Tjetjenien, Ukraine og Syrien. Derudover undersøger bogen også potentielle konfliktområder som Østersøområdet og Arktis. Bogen er tværfaglig og eksplorativ i sit afsæt og slår således fast, at få danske bøger tidligere har undersøgt Ruslands anvendelse af militærmagt i forhold til Ruslands involvering i konflikter i det postsovjetiske rum.

Bogens udgangspunkt er en rammesætning, der sætter læseren ind i den historiske kontekst omkring Sovjetunionens opløsning og de efterfølgende konflikter i det postsovjetiske rum. Herefter udpensles den analytiske tilgang, som indebærer nykrig-teorien, hybridkrig og strategisk kultur, hvilket danner udgangspunktet for de efterfølgende kapitlers analyser.

Herefter beskriver bogen de generelle russiske forhold som strategiske kultur, verdensbillede, anvendelse af hybridkrig, den militære reformproces, militærets kapaciteter og en sammenligning af styrkeforholdet mellem Rusland og NATO. Med afsæt i disse analyser og vurderinger skifter bogen vinkel til et mere case-baseret fokus. De efterfølgende kapitler omhandler tjetjenienkrigene, krig i det postsovjetiske rum, krigen i Georgien, krigen i Ukraine, krigen i Syrien, Baltikum og Østersøområdet og Ruslands politik i Arktis.

Med sine 14 kapitler på 327 sider kommer bogen vidt omkring og giver således et kalejdoskopisk blik på Ruslands militære magt. Denne fremgangsmåde er på samme tid bogens styrke som dens svaghed. Lige så ofte som man glæder sig til at læse et nyt kapitel, lige så ofte sidder man med ønsket om, at det nærværende kapitel kunne uddybes yderligere.

Netop de korte kapitler medfører, at forfatterne sandsynligvis har måtte balancere mellem dybde og bredde. Det betyder, at læseren af denne bog, som udgangspunkt bør have en minimumforståelse af de russiske forhold og relaterede begreber – dette understreges dog også, rimeligvis, i introduktionen.

Kapitel 3 om den russiske strategiske kultur under Putin er et godt eksempel på balancen mellem dybde og bredde, og nogle af de problematikker denne kan medføre. Kapitlet beskriver Kremls verdensbillede, tænkegang og fortolkning af russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Heri er der ikke uddybende forklaringer af, hvad ”Putinism” egentlig er, hvad der menes med, at Rusland er ”radikalkonservativ”, og hvad ”post-heroiske-demokratier” grundlæggende dækker over. Denne manglende begrebsforklaring er ligeledes til stede i kapitel 1, hvor begreberne ”radikal islamisme”, ”jihadistiske terrorangreb”, ”islamistisk terrorisme” og ”militante islamister” benyttes i samme kapitel: Hvad dækker de forskellige begreber over, og hvordan adskiller de sig fra og relaterer de sig til hinanden? Det skal dog understreges, at der i de fleste tilfælde forefindes forklaringer til introducerede begreber, og at forfatterne overordnet er lykkes med at balancere bogens dybde og bredde.

Bogen forsøger i et lille udsnit at sammenkoble nogle af de cases, der er benyttet i bogen. Eksempelvis beskrives det, at en løsning på Ukraine-konflikten kan have en positiv effekt på spændingerne i Baltikum og Østersområdet. Et andet eksempel findes i kapitlet om Ukraine-konflikten, hvor der ligeledes reflekteres tilbage til krigen i Georgien, hvorefter man som læser sidder tilbage og mangler et kapitel, der i et større omfang binder kapitlerne sammen: I hvilken grad spiller engagementet i Syrien sammen med eksempelvis konflikten i Ukraine – har den opnåede stormagtstatus noget at sige her?

Med overstående in mente er bogen glimrende og særledes spændende læsning. Bogen fungerer som en udmærket introduktion til Ruslands krige og konflikter og giver et godt indblik i landets styrkeposition. Derfor fortjener bogen 4 faner.

Del: