Korvetten/fregatten Thetis

Anmeldt af Poul Grooss

”Korvetten/fregatten Thetis” af Arne Handberg og Tom Wismann. 

Foto: Forsvaret.dk

I fællesskab har de lavet et udmærket hefte om en af flådens mest arbejdsomme enheder, og det er der kommet en god beskrivelse ud af. Skibstypen var den berømte ”Flower-class”, som var med til at vinde Slaget om Atlanten, og forfatterne redegør for bygningen af de i alt 270 korvetter af typen.

Skibet blev solgt af englænderne fem måneder efter besættelsens ophør, og det kom derpå straks til Danmark. Flåden manglede på dette tidspunkt materiel til de mange opgaver samt ikke mindst til oplæring af personellet. Skibstypen var designet lige umiddelbart inden udbruddet af Den anden Verdenskrig. Det skulle være billigt og meget sødygtigt, og så skulle det kunne sejles af folk med en beskeden uddannelse. Flåden fik glæde af dette skib i knap 18 år, hvor det mest sejlede på Grønland og Færøerne. Der var tale om et relativt lille skib, som året rundt kom til at sejle i Nordatlanten, og som blev udsat for lidt af hvert, og som faktisk blev slidt op.

Der er en indgående beskrivelse af maskineriet og de varierede bevæbninger, som skibet havde i sine skiftende roller. Midtersiderne udgøres af Orlogsværftets tegninger, og heftet er desuden forsynet med Orlogsværftets datablad. Der er en beskrivelse af skibets ”levnedsløb” under orlogsflaget, og Arne Handbergs beskrivelser af livet om bord i denne billige og godt brugte korvet/fregat er meget malende, og man må indrømme, at der er sket en udvikling i forholdene om bord i flådens skibe siden denne ”Thetis” fra 1945. Der er en række velvalgte illustrationer, som beskriver livet om bord, sejlads i hårdt vejr, en grundstødning på Grønland og meget mere.

Del: