Kort om bogudgivelser og anmeldelser januar 2013

For ikke at belast portoudgifterne unødigt er en del af efterårets boganmeldelser overført til næste nummer.

Den korte krig mellem Georgien og Rusland i 2008 er blevet genstand for en analyse af to danske forskere, som i London har udgivet ”Explaining Foreign Policy: International Diplomacy and the Russo-Georgian War”. Bogen kommer dels ind på krigens årsag, og dels på dens efterfølgende konsekvenser i relationerne mellem Rusland, Georgien, USA og EU.

Robert McNamara er også en af hovedpersonerne i en dansk bog om Cuba-krisen, ”På afgrundens rand”, som er blevet udgivet i forbindelse med markeringen af 50-året for den alvorligste krise under Den kolde Krig. Historikeren Peer Henrik Hansen har beskrevet hele baggrunden for krisen og tillige fået en dansk vinkel på den, idet en del af troppeopbygningen på Cuba var sejlet ud fra Sovjetunionen via danske farvande. Bogen er ledsaget af mange flotte fotos.

En ny bog, ”Bornholm besat”, skildrer Bornholms særlige situation med en tysk besættelse fra 1940 til 1945 efterfulgt af en sovjetisk besættelse fra 1945 til 1946. Bogen er forsynet med gode illustrationer og fremlægger en række data, som dog ikke er nye.

Kampvognsslaget ved Prokhorovka nær Kursk den 12. juli 1943 er blevet analyseret af en russisk historiker, og det kostede ham hans job, idet hans analyse kolliderede med den nationale russiske stolthed, som præsident Putin lægger vægt på. Bogen titel er ”Demolishing the Myth”. Her pilles ved de sejrrige aspekter, men til gengæld fik Den røde Hær så mange erfaringer fra dette slag, som senere bidrog til Tysklands nederlag.

Under Englandskrigene benyttede Danmark sig af Christiansø både som flådebase og som havn for kapere, det vil sige statsautoriserede sørøvere. På et tidspunkt skulle denne base neutraliseres af briterne, og det medførte et angreb den 24. oktober 1808. Hele den spændende historie og baggrunden herfor har ikke tidligere været tilgængelig, men kan nu læses i ”Krigen ved verdens ende”.

Perioden op til udbruddet af Den første Verdenskrig er emnet for Michael H. Clemmesens bog ”Det lille land før den store krig”. Det er Danmarks situation under krisen på Balkan og senere under krisen i Marokko det handler om. Her dækker forfatteren stormagternes holdninger til Danmark, og han kommer ind på forsvarsplanerne og skildrer de vigtigste nøglepersoner i politik og forsvar.

En samling særdeles beskrivende fotografier fra dansksindede nordslesvigeres krigsdeltagelse på såvel Vest- som Østfronten under Den første Verdenskrig er blevet forsynet med forklarende tekster. Ud af det er der kommet en meget læseværdig bog, som med få ord forklarer situation og baggrund for det, hvert enkelt fotografi viser. Se anmeldelsen af ”Verdenskrigens danske billeder 1914- 1918”.
 
God læselyst
Poul Grooss, anmelderredaktør

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidsskrift_141.aargang_nr.4_2013.pdf

Litteraturliste

Del:

Emneord

Der er ingen emner tilknyttet denne side