Kanonbådskrigen 1807–1814 – til lands og til vands

Anmeldt af Poul Grooss

Kanonbådskrigen 1807–1814 – til lands og til vands” af Flemming Moberg. Udgivet af Marineforeningen 2010. ISBN 978-87-91099-09-0. 146 sider illustreret. Marineforeningernes medlemmer kan anskaffe bogen til næsten halv pris via landskontoret. Bogen forhandles blandt andet i Nyboder Boghandel, men kan skaffes i enhver boghandel via ISBN-nr. Pris kr. 170.

Foto: Soefart.dk

Bogen blev udgivet af Danmarks Marineforening i forbindelse med Flådens 500-års jubilæum i 2010. 1. oplag er væk, og 2. oplag er på vej. Overskuddet fra salget af bogen går ubeskåret til bygning af en ”replica rokanonjolle”, som Danmarks Marineforening samler penge ind til. Jollen skulle gerne ligge i vandet i 2013, når foreningen fejrer sit 100-års jubilæum.

Forfatteren er søofficer og dykker, og han har en del af sin historiske interesse og viden fra dykninger i danske farvande. Medens Europa var involveret i Napoleonskrigene, havde Danmark tre krige med englænderne. Først ”Slaget på Reden” i 1801, dernæst ”Københavns bombardement og Flådens Ran i 1807” og endelig ”Kanonbådskrigen”. Bogen handler om den sidste af de tre krige, og som undertitlen antyder, var krigen fra 1807 til 1814 en krig både til lands og til vands.

Forfatteren giver en god fremstilling af krigen og dens historiske baggrund. Efter ”Flådens Ran” rejser der sig en national protest mod englænderne og deres hårde fremfærd. Det manifesterer sig i indsamlinger til en flåde af kanonbåde. Samtidig bygges der i takt med udvidelsen af kanonbådsflåden en række skanser rundt i riget, så kanonbådene kan søge læ og støtte. Bogen omfatter selvfølgelig også aktiviteter langs den norske kyst.

Ordet kanonbåd dækker i virkeligheden to typer, nemlig den mindre ”kanonjolle” med en enkelt kanon og en besætning på ca. 24 mand og den store type, som benævnes ”kanonchalup”. Den sidstnævnte type havde to kanoner og en besætning på op til 70 mand. I alt blev der bygget ca. 250 kanonbåde.

Sammen med dette byggeri blev der rundt omkring i dobbeltmonarkiet etableret 114 skanser og kanonbatterier på kysten. Lokalbefolkningen var i høj grad med til at bemande såvel skanser som kanonbåde. Forfatteren fortæller om bemanding, erstatningsmandskab, logistikken i al almindelig, taktik med kanonbåde etc.

Bogen beskriver et stort antal træfninger rundt omkring i riget. Nogle er mindre hændelser, andre er store konvojslag. Endelig beskrives hele kapervæsenet, som var en slags statsautoriseret sørøveri. Det var ret udbredt under denne krig, men blev langsomt modificeret og kort tid efter forbudt.

I tilgift får læseren hele historien om et af de største forlis i danske farvande, hvor to engelske linieskibe St. George og Defence strandede ved Thorsminde juleaften 1811. Kun 18 fra besætningerne blev reddet, medens 1.391 mand omkom.

Bogen er opbygget kronologisk, men man kan meget nemt, takket være gode overskrifter, finde lokale begivenheder. Kanonbådskrigen fandt sted i hele Danmark-Norge, men de store begivenhederne var koncentreret omkring Store Bælt og den sydnorske kyst.

Bogen er forsynet med oplysninger om

·         resterne af den dansk-norske flåde i 1807,

·         Flådens byggeprogram,

·         erobrede engelske orlogsskibe plus et enkelt svensk,

·         hvor der var udstationeret kanonbåde og

·         hvor der var opført batterier og skanser.

Endelig er bogen forsynet med litteraturliste og oplysninger om kildemateriale og personregister.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_140.aargang_nr.3_2011.pdf

Del: